2014-02-11

Przeciwnicy znów zaatakowali: piszą, że Czepe ma kochankę. (Zobacz DZIENNIK INTERWENCJI. Ost. wpis 2014-10-07)

Portal niektórych boli, bo prawda boli. Ale nie przedstawiają swojej wersji, nie prostują, nie odpowiadają. Nie mają nic do powiedzenia. Udają, że nie czytają Portalu. Ale jednocześnie intensywnie atakują Portal na forum. A już szczególnie atakują R. Czepe, odpowiedzialnego za Portal. Dziś posunęli się do zaatakowania wyjątkowo niegodziwie, przypisując mu kochankę. Chamskie, prymitywne, maluczkie.

Od pierwszej kadencji, gdy ku niezadowoleniu lokalnego establishmentu Roman Czepe został burmistrzem Łap, był nieustannie atakowany.  Wiele ataków zostało opisanych przez lokalne i regionalne media. (Te na koniec I kadencji były głośne na całą Polskę). Niebywały atak na Czepego przypuszczono w Porannym, na Forum Porannego, w poprzedniej kadencji, gdy Czepe znów został burmistrzem. Potem co jakiś czas przeciwnicy sobie o nim przypominali (a właściwie nie dawali zapomnieć innym), bo był i jest radnym, jednym z najaktywniejszych, a i potencjalnym kandydatem na Burmistrza kolejnej kadencji. A ponieważ wybory już w listopadzie, idzie nowa fala ataku. Jednak wybory to jedno, ale i coś jeszcze… Portal Łapy, który tak strasznie niektórych męczy. Od czasu pojawienia się Portalu na forum Porannego pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt anonimowych obraźliwych wpisów. W dniu dzisiejszym jednak przekroczono wszelkie granice. Niby w formie pytania zawarto supozycje, że Czepe ma kochankę. To wyjątkowo plugawy atak.

Ale nie jest on pierwszy. Podobna sugestia tak samo opublikowana była na forum przed wyborami w 2010 r. Historia się więc powtarza. Wówczas Policja na wniosek o zabezpieczenie dowodów w sprawie wykazała jedynie, że  anonimowy autor posłużył się siecią informatyczną ODR w Szepietowie. Nie potrafiono wskazać konkretnego stanowiska i autora.  Gdy teraz oszczerstwo się powtarza, można mieć nadzieję, że tym razem da się pozyskać dane oszczercy. Aby nie było żadnych niejasności i wątpliwości,  postanowiliśmy (cały Zespół Redakcyjny) na bieżąco ujawniać postępowanie w tej sprawie. W DZIENNIKU INTERWENCJI poniżej będą wpisywane wszystkie działania i wydarzenia związane z tą sprawą. Pewnie, jak zwykle w takich sprawach rzecz będzie się toczyła miesiącami (oby nie latami, bo i tak bywa), więc zainteresowanych prosimy o cierpliwość. Ze względu na podjęcie kroków prawnych nie możemy publikować treści owych wpisów. Opublikujemy je we właściwym czasie. Wyjaśniamy także, iż na tym etapie nie przyjmujemy żadnej wersji, kto może autorem wpisów. Niczego nie sugerujemy.

Zakładamy dziennik interwencji po to, aby informować o postępach w sprawie, ale także pragniemy sprawdzić, czy w polskim prawie można skutecznie bronić swojej godności i chronić dobra osobiste.

Redakcja

OŚWIADCZENIE Romana Czepe w związku z niegodziwym atakiem na forum Porannego w dniu 11.02.2014 r.


DZIENNIK INTERWENCJI:

  • 2014-02-11. Na forum Porannego ukazał się anonimowy niegodziwy wpis, uderzający w dobra osobiste Romana Czepe. Wieść o nim szybko się rozeszła. Współpracownicy Redakcji Portalu Łapy poinformowali o nim R. Czepe. Na pilnie zwołanym posiedzeniu Redakcji R. Czepe zaproponował publikowanie informacji związanych ze tą sprawą, aby w maksymalnie przejrzysty sposób ujawnić postępowanie.
  • 2014-02-11. R. Czepe skierował do Policji (Komenda Miejska Policji w Białymstoku) wniosek o zabezpieczenie dowodu ze strony internetowej forum Porannego oraz ustalenia autora wskazanych wpisów.
  • 2014-02-11. R. Czepe wydał Oświadczenie w związku z atakiem. (Publikujemy poniżej).

[UWAGA (2014-02-11): Dalsze postępowanie w tej sprawie,  w miarę pojawiających się faktów, będzie opisywane w tym miejscu].

  • 2014-02-19. R. Czepe, w związku ze złożonym w dniu 2014-02-11 wnioskiem, został wezwany na Komisariat Policji. Tam został poinformowany, że Policja może podjąć działania jedynie na wniosek sądu, stad niezbędne jest uzupełnienie wcześniejszego wniosku o dodatkowy protokół przyjęcia ustnej skargi o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego, który następnie zostanie przesłany do sądu. Sąd – po wniesieniu stosownej opłaty – rozstrzyga o postępowaniu w tej sprawie. Na wniosek sądu Policja będzie mogła podjąć działania w celu ustalenia danych autora wskazanych wpisów. Na Komisariacie Policji został więc sporządzony protokół przyjęcia ustnej skargi o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego.
  • 2014-02-24. Sąd poinformował Komendanta Komisariatu Policji w Łapach (w związku z przesłanym protokołem przyjęcia ustnej skargi o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego), że „skargę przesyła się do właściwego sądu, jednak wcześniej policja powinna zabezpieczyć dowody umożliwiające rozpoznanie takiej skargi przez Sąd. Wprawdzie w ustawie mowa jest o zabezpieczeniu dowodów, lecz trzeba przyjąć, że chodzi także o poszukiwanie dowodów, gdyż dopiero wówczas będzie można je zabezpieczyć. Podjęcie tych czynności uzasadnione jest zwłaszcza, gdy mają one zmierzać do wykrycia sprawcy przestępstwa”.
  • 2014-04-02. R. Czepe odebrał wezwanie sądowe (z 2014-03-26) do uiszczenia kwoty 300 złotych w związku z wniesieniem prywatnego aktu oskarżenia. Tego samego dnia R. Czepe kwotę tę wpłacił.
  • 2014-05-06. R. Czepe odebrał przesłane listem poleconym postanowienie sądu z dnia 30.04.2014 r., którym sąd zwalnia Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Białymstoku z zachowania tajemnicy dziennikarskiej i żąda niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, udzielenia informacji w postaci numeru IP komputera osób logujących się w dniu 11 lutego 2014 r. w godz. 10:42, 11:23, 11:40 na forum internetowym prowadzonym przez  gazetę „Kurier Poranny” w temacie „Upadek Pana Czepe” posługującego się pseudonimami „nie wierzę panu C.”, „Ramzes XIII”, Gość”.
  • [2014-07-17].  W dniu 4.07.2014 r. Sąd wydał postanowienie, w którym żąda niezwłocznie,  nie później niż w terminie 7 dni, od Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku udzielenia informacji w postaci numeru IP komputera osób logujących się w dniu 11 lutego 2014 r. w godz. 10:42, 11:23, 11:40 na forum internetowym prowadzonym przez  gazetę „Kurier Poranny” w temacie „Upadek Pana Czepe” posługującego się pseudonimami „nie wierzę panu C.”, „Ramzes XIII”, Gość”. (Odpis postanowienie został przesłany R. Czepe 2014-07-17).
  • [2014-10-07]. 2014-10-01. Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpatrzył zażalenie pełnomocnika Mediów Regionalnych sp. z o.o. (wydawcę Kuriera Porannego) i postanowił utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego (nakazujące Mediom Regionalnym sp. z o.o. ujawnienie danych autora wpisu), zmieniając jedynie podstawę prawną orzeczenia Sądu Rejonowego w Białymstoku. Orzeczenie jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu. To dopiero pierwszy etap. Teraz należy oczekiwać na ujawnienie danych sprawcy przez Kurier Poranny (Media Regionalne sp. z o.o.).
atak_png.png