2014-04-03

Czyj stadion? Wspólnoty Binduga? Ale imienia Waldemara Kikolskiego

Rada Miejska w styczniu br. zdecydowała o nadaniu stadionowi imienia W. Kikolskiego. Niestety, uroczystość się odsuwa. Burmistrz postanowił prosić o zgodę Wspólnotę Binduga.
1

Waldemar Kikolski (1967-2001), wybitny lekkoatleta, zwycięzca najwyższej rangi zawodów dla sportowców niepełnosprawnych, w tym Paraolimpiad i Mistrzostw Świata. To jeden z najbardziej znanych w Polsce i na świecie łapian. Po jego tragicznej śmierci w 2001 r. mówiło się o nazwaniu jakiegoś obiektu sportowego jego imieniem. Wydawało się, że bliska realizacji jest propozycji patronatu dla hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. Sprawa była głośna, jednak, jak się niedawno okazało, kroków formalnych nie podejmowano. Sprawa była omawiana na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.10.2013 r. Okazało się, że  ZSM nie widzi możliwości nazwania hali imieniem W. Kikolskiego. (Poniżej odpowiedź Starosty W. Pusza na pismo radnego R. Czepe w tej sprawie).

Na sesji w dniu 24.01.2014 r. na wniosek Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu wystąpiono o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Łapach imienia Waldemara Kikolskiego. Z wnioskiem na posiedzeniu Komisji wystąpił Dyrektor OKF, Adam Protasiewicz. Na sesji radca prawna wyraziła wątpliwość, czy Rada może nazwać stadion, którego grunt nie należy do gminy i w ogóle, czy może nadać imię stadionowi, bo nie ma tego uprawnienia  w zadaniach gminy. Radny R.Czepe, odnosząc się do kwestii własnościowej, stwierdził, że żadna ze stron nie ma tytułu własności, ale Gmina jest posiadaczem samoistnym (zachowuje się jako właściciel), więc nie jest to przeszkodą. Z kolei radny S. Maciejewski, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zawnioskował, aby przegłosować projekt uchwały. Przeprowadzono głosowanie. Podjęto uchwałę nr XLII/440/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Łapach imienia Waldemara Kikolskiego (19 radnych było za, przeciw 1, wstrzymujących się 0).

Wydawało się, że bez problemu wkrótce dojdzie do nazwania stadionu imieniem wybitnego łapianina. Spodziewano się, że odbywający się kwietniu  XIV Bieg Kikolskiego zacznie się już na stadionie imienia Waldemara Kikolskiego. Wojewoda Podlaski nie uchylił uchwały. Niestety, okazało się, że Burmistrz Wiktor Brzosko postanowił uzyskać zgodę Wspólnoty Binduga. Nie wiadomo, więc, czy zdąży. Ale nasuwa się pytanie, czy chodziło faktycznie o usuniecie wątpliwości formalno-prawnych, czy to, aby dać argument Wspólnocie, że ona jest właścicielem stadionu. To nie pierwsza taka próba w tej kadencji. Po przyjęciu uchwały przez Radę wcześniej, czy później imię Waldemara Kikolskiego zostanie stadionowi nadane. (Może uda się to na 1 maja, w rocznicę tragicznej śmierci Waldemara Kikolskiego). Szkoda, że to imię stało się przedmiotem w grze o własność stadionu. Burmistrz Wiktor Brzosko staje w ten sposób po stronie Wspólnoty. I trudno się dziwić, skoro ma silne z nią powiązania (także rodzinne) i interesy.


ZOBACZ TAKŻE:

Pismo Starosty W_Pusza_z_ dnia_04_11_2013_w_spr_nadania_hali_ZSM_imienia_W_Kikolskiego.

Uchwała Rady Miejskiej z 24.01.2014 r. http://portal.lapy.pl/uploads/0/0/266/uchwala_xlii_440_z_dnia_2014_01_24_w_sprawie_nadania_stadionowi_miejskiemu_w_lapach_imienia_waldemara_kikolskiego_doc.doc


FOTO ze strony http://www.podlaskisport.pl/terminarz/607/IX_Bieg_Uliczny_im_Waldemara_Kikolskiego.html


CZYTAJ TAKŻE:

2014-05-07. WALDKU PAMIĘTAMY! Czy na pewno? Kto pamięta? Kto nie chce pamiętać? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/306,waldku-pamietamy-czy-na-pewno-kto-pamieta-kto-nie-chce-pamietac-.html

2014-04-13. Waldemar Kikolski wśród Najwybitniejszych Sportowców. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/279,waldemar-kikolski-wsrod-najwybitniejszych-sportowcow.html