2014-04-10

Kurier Poranny napisał o Domu Etkunów

?Kurier Poranny? podjął temat Domu Etkunów, który za niewielkie pieniądze wraz z dużą działką w IV kadencji sprzedał Burmistrz T. Wróblewski. A dom od lat niszczeje.

„Kurier Poranny” po 5 latach znów powrócił do tematu straszliwie niszczejącego zabytkowego domu przy Spółdzielczej 8. Gazeta informuje o historii tego oryginalnego domu, sprzedanego przez Burmistrza Wróblewskiego pod koniec IV kadencji za ok. 78 tys. złotych Państwu Małgorzacie i Robertowi Głąbom, na stałe zamieszkującym we Francji. Gazeta przytacza wypowiedź R. Czepe, który jeszcze jako radny IV kadencji protestował przeciw sprzedaży. Potem jako Burmistrz V kadencji wystąpił do właścicieli z pismem, przypominającym o obowiązkach wynikających z tytułu nabycia nieruchomości stanowiącej zabytek i proponując odkupienie obiektu. I coś ruszyło. Powstał projekt renowacji, uzgodniony z konserwatorem zabytków. Powstało ogrodzenie. Jednak w kolejnych latach nic się nie działo. Pytany o zabytek podczas sesji Burmistrz W. Brzosko twierdził, że remont ma ruszyć wiosną 2013 r. Tak wynikało z rozmów z właścicielem, gdy przyjeżdżał do Łap. Nam wypada jedynie wierzyć, że były jakieś rozmowy, ale zupełnie pozbawione znaczenia. Nie szły za tym żadne pisma. Burmistrz także nie informował konserwatora zabytków.

Podlaski konserwator zabytków Andrzej Nowakowski wyjaśnił „Porannemu”, że o stan obiektu zabytkowego powinien dbać jego właściciel. Zapewnił, że wyśle pod francuski adres właścicieli zawiadomienie o kontroli. Czy coś z tego wyniknie? Nie wiadomo, skoro po łapskich władzach nie widać właściwego zaangażowania, ani współdziałania z służbami konserwatora zabytków. Ważne, że prasa podjęła temat. Apelujemy do poczucia odpowiedzialności i honoru właścicieli.


ZOBACZ TAKŻE:

2014-04-09. Julita Januszkiewicz. „Zabytkowy dom przy Spółdzielczej”. (Pod tekstem umieszczona jest ankieta) . http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140411/REGION03/140409575


CZYTAJ TAKŻE:

2014-03-23. Tajne rudery. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/251,tajne-rudery-galeria.html

2014-03-17. Agonia zabytku – Apelujemy do honoru właścicieli. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/246,agonia-zabytku--apelujemy-do-honoru-wlascicieli-galeria-.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.htmlTam: 2014-03-25. CHROŃMY ZABYTKI – MAMY ICH TAK NIEWIELE