2014-07-15

Miejska hodowla bezpańskich psów

Kilkadziesiąt bezpańskich psów biega ulicami. W tej kadencji odłowiono 205 psów (w poprzedniej 432). W tej kadencji na odławianie wydano ok. 300 tys. zł. Ale bezpańskie psy są wszędzie widoczne.
1

Pod koniec IV kadencji za Burmistrza T. Wróblewskiego w mieście była prawdziwa plaga bezpańskich psów. Wynikało to z faktu, że w III i IV kadencji odławiano bardzo mało psów. Aby się z tym problemem uporać w V kadencji, co roku odławiano ponad sto psów. W tej kadencji na początku odławiano także niemało psów (63 i 83), jednak już w 2013 r. zaczęto bardzo oszczędzać. Stąd znacznie więcej jest psów na ulicach, niż w poprzednich latach. Doszło do tego, że biegają całe stada, po 6-7 i więcej.

Odłów psów w poszczególnych latach pokazuje poniższa tabela. Niestety, Urząd nie posiada danych z lat wcześniejszych.

    Lata

 

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

 Ilość   odłowionych psów

  24

  113

  114

  111

  94

  63*

  83

  38

  21

* Zob. PS. [Korekta Urzędu  z 2014-07-28 – odłowiono 54 psy]

Jak widać, w V kadencji (lata 2007-2010) odłowiono aż 432 psy, ale znacznie tańszy był średni koszt odłowu jednego psa. W tej kadencji (lata 2011-2014)odłowiono  tylko 205 psów, ale drogo. Łączny koszt odłowu psów w tej kadencji wynosi dotychczas 302 070,08 zł. Jak widać, w 2014 r. za odłów psa średnio płaci się prawie  3 razy drożej niż w 2012 r.

  Rok

  2011

  2012

  2013

  2014

  koszty

  99 200,00 zł

  77 715,60 zł

  69 708,48 zł

  56 046,00 zł

  Średni koszt    odłowu psa

  1574,60 zł**

  936,33 zł

  1834,43 zł

  2668,85 zł

** Zob. PS. [Korekta Urzędu  z 2014-07-28 – odłowiono 54 psy. Zatem średni koszt wyniósł 1837,03 zł]

Okazuje się, że znacznie mniej na odłów jednego psa wydawano w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji (w latach 2007-2010) wydatki związane z odłowem psów kształtowały się następująco:

  Rok

  2007

  2008

  2009

  2010

Łączny koszt

 86 046,06 zł

  123.953,80 zł
  + 1800 za adopcję
   psów
  125.619,33 zł
  + 1200 za adopcję
   psów
  113.738,14 zł
  + 2100 za adopcję
   psów

Średni koszt odłowu psa

 761,47 zł

  1087.31 zł

  1103.10 z adopcją

  1131,71 zł

  1142.51 z adopcją

  1209,98 zł

  1232,32 z adopcją

Zdumiewa ogromny wzrost kosztów w tej kadencji. .

W poprzedniej kadencji koszty razem wyniosły 449 357.33 zł (plus 5 100 zł wypłacone tytułem umowy adopcji aż 18 psów przez mieszkańców, co oszczędziło znacznych kosztów wywożenia do schroniska). Jak jest w tej? Oto tabela:

Kadencja

lata

  V kadencja

  2007-2010

  VI kadencja

  2011-2014 (w trakcie)

Liczba odłowionych psów

  432

  205*

Łączny koszt

  449 357.33 zł
  + 5 100 zł za adopcję
  18 psów

  302 070,08

  (Adopcji się nie prowadzi)

Średni koszt odłowu psa w kadencji

  1040,18 zł

  1051,98 z adopcją

  1473,51 zł**

 * Zob. PS. [Korekta Urzędu  z 2014-07-28 – odłowiono 54 psy]

** Zob. PS. Po korekcie średni koszt wyniósł 1525,61 zł]

Jak widać w tej kadencji koszt odłowu jest droższy prawie o połowę. A rzeczywistości może jeszcze droższy. Nie dąży się do obniżenia kosztów, nie ma programu adopcji, ale odławia się znacznie  mniej psów, aby mniej płacić. Stąd więcej psów biega po ulicach.

W poprzedniej kadencji odłowem psów zajmował się najpierw miejscowy podmiot (dzięki temu koszty były niskie), a potem ZWiK. W obecnej kadencji zrezygnowano ze ZWiK i wynajmowano prywatny podmiot spoza Łap. W 2014 r. Gmina ogłaszała kolejne przetargi na odłów bezpańskich psów, ale ostatecznie nie doszło do zamówienia i podpisania umowy.

Odłów bezpańskich psów ograniczono do psów agresywnych, a ich odłowem zajmuje się Schronisko dla bezdomnych zwierząt Bąkówka, Ostrów Mazowiecka (Schronisko dla bezdomnych zwierząt s.c. Bąkówka 07-300 Ostrów Mazowiecka). Tam właśnie dostarczane są odłowione z  terenu Miasta i Gminy Łapy bezpańskie psy w tej kadencji.

W budżecie  2014 r. na odłów bezpańskich zwierząt z terenu Miasta i Gminy Łapy przeznaczono kwotę 112 000,00 zł. Ponieważ, jak widać, system działa bardzo źle i kosztownie, Burmistrz W. Brzosko twierdzi, że chce i rozważa powierzenie tego zadania lokalnemu podmiotowi. Niestety, na rozważaniach się kończy.

Stali, bezdomni, czworonożni rezydenci łapskich skwerów. Zdjęcia zrobiono w ciągu jednego dnia w ubiegłym tygodniu, przy ulicy Sikorskiego, przy okazji przejazdu przez miasto. Poniżej bezpański pies z okolicy placu Niepodległości. Były dwa, ale drugi poszedł na plac PKS.

Piesek na placu PKS.

Piesek przy bloku ul. Sikorskiego 72. Chory.

Poniżej piesek sfotografowany dzisiaj (2014-07-15) na placu NSZZ „Solidarność”. Przybiegł z ulicy Głównej. Powiedziano nam, że wczoraj była tam gromada 5-6 psów.

Tutaj cała odpowiedź Burmistrza Łap na interpelację radnego R. Czepe (Word)


PS. [2014-07-28] Urząd Miejski skorygował dane dotyczące 2011 r. Jak obecnie podano, w 2011 r. odłowione zostały 54 psy (tak wynika z protokołów odbioru).  A więc nie 63, jak podano wcześniej, ani nie 37 (36), jak podawano na sesjach. Zatem w sumie odłowiono do tej pory nie 205, a 198 psów. Średni koszt odłowu psa w tej kadencji to 1525,61 zł, podczas gdy w poprzedniej kadencji 1051,98 (z adopcją).


CZYTAJ TAKŻE:
2014-09-19. Gromada bezpańskich psów gryzła się między sobą w centrum Łap http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/471,gromada-bezpanskich-psow-gryzla-sie-miedzy-soba-w-centrum-lap.html
 
2014-07-28. Nadal pieski temat – kto Burmistrzowi łapie, a kto liczy psy! http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/412,nadal-pieski-temat--kto-burmistrzowi-lapie-a-kto-liczy-psy.html
 
2014-07-27. Czy Burmistrz chce, aby mieszkańcy sami wyłapywali bezpańskie psy? http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/411,czy-burmistrz-chce-aby-mieszkancy-sami-wylapywali-bezpanskie-psy.html
 
2014-07-08. Łapy czyli Wronowo? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/386,lapy--czyli-wronowo.html

2014-07-04. Miasto okropnie zarasta http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/382,miasto-okropnie-zarasta-.html

2014-06-17. Dzikie wysypisko odpadów k. Daniłowa Małego - nasza kolejna interwencja. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/361,dzikie-wysypisko-odpadow-k-danilowa-malego---nasza-kolejna-interwencja-.html

 2014-04-02. Dzikie wysypisko za Matyskami widać z kosmosu. FOTO Z SATELITY. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/261,dzikie-wysypisko-za-matyskami-widac-z-kosmosu-foto-z-satelity.html

2014-03-26. Wyrzucony klozet – czyli odpady i śmieci przy drodze z Ossego. FOTO. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/254,-wyrzucony-klozet--czyli-odpady-i-smieci-przy-drodze-z-ossego-foto.html

2014-03-05. BOMBA ŚMIECIOWA – nielegalne wysypisko śmieci w b. ZNTK. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/235,bomba-smieciowa--nielegalne-wysypisko-smieci-w-b-zntk-galeria.html

2014-03-23. Tajne rudery. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/251,tajne-rudery-galeria.html