2014-09-05

Uroczystości w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. GALERIA

W kościele pw. Świętego Krzyża w Łapach oraz pod pomnikiem Niepodległości 1 września odbyły się uroczystości, upamiętniające 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
1

O godz. 8.00 odprawiona została Msza Święta w intencji obrońców Ojczyzny z 1939 r. oraz ofiar II wojny światowej. Także w intencji uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Na koniec Mszy poświęcone zostały uczniowskie tornistry. Druga część uroczystości odbyła się na placu Niepodległości. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe, władze samorządowe, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy. Wreszcie postarano się, aby brały udział

 

 

 

 

liczne delegacje szkół, ale, ja zwykle kompletnie zabrakło przedstawicieli instytucji, poza delegacjami, składającymi kwiaty. Zabawnie wyszło z przemówieniami. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości S. Maciejewski na kilka dni przed uroczystością zgłosił chęć zabrania głosu przedstawiciela Klubu. Chodziło o podkreślenie charakteru rocznicy, która ma łączyć wszystkich i o pokazanie ponad podziałami, że wszystkie siły polityczne, w obliczu tego, co dzieje się za wschodnią granicą, powinny angażować się na rzecz umacniania patriotyzmu i narodowej solidarności.  Burmistrz W. Brzosko zwlekał z wyrażeniem zgody do ostatniej chwili. Dopiero w ostatniej chwili, na placu Niepodległości, Klub Radnych otrzymał zgodę na przemówienia swego przedstawiciela. Uzgodniono więc, że głos zabierze wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości R. Czepe. Odniósł się on do cytatu ze słów Jana Pawła II „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać”, które w obliczu bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej nabierają szczególnego znaczenia. Do potrzeby wspólnego i ciągłego zabiegania o wolność nawiązała także Dorota Kondratiuk, Prezes Łapskiego Stowarzyszenia Regionalnego, bardzo interesująco mówiąca o historii wydarzeń sprzed 75 lat, dokonujących się także tu, na ziemi łapskiej. Przemawiał także Burmistrz W. Brzosko, czytając z kartki, co zostało wykonane podczas jego kadencji. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem Niepodległości i ppłk. Nilskiego-Łapińskiego.  Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości tradycyjnie już byli jedyną delegacją radnych.

 

 

 

 

 

 

Następnie przedstawiciele władz oraz radni udali się przed Grób Nieznanego Żołnierza na łapskim cmentarzu. 


CZYTAJ TAKŻE:
2014-08-18. Obchody 94. rocznicy Cudu nad Wisłą. GALERIA zdjęć z Łap i Płonki
http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/437,obchody-94-rocznicy-cudu-nad-wisla-galeria-zdjec-z-lap-i-plonki.html

2014-08-07. Uroczystości 100. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej J. Piłsudskiego http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/424,uroczystosci-100-rocznicy-wymarszu-i-kompanii-kadrowej-j-pilsudskiego.html

2014-06-02. 70. rocznica wywózki przeprowadzonej przez Niemców w maju 1944 r. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/342,70-rocznica-wywozki-przeprowadzonej-przez-niemcow-w-maju-1944-r-.html

2014-05-03. Obchody – a jakby ich nie było. Zwyczajnie wstyd. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/299,obchody--a-jakby-ich-nie-bylo-zwyczajnie-wstyd--.html

2014-02-25. Krytykowali pomniki, a stawili następne. Teraz szczególny! http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/222,krytykowali-pomniki-a-stawili-nastepne-teraz-szczegolny.html

500_png.png 498_png.png 496_png.png 494_png.png 492_png.png 490_png.png 488_png.png 486_png.png 484_png.png 482_png.png 480_png.png 478_png.png 476_png.png 474_png.png 472_png.png 470_png.png 468_png.png 466_png.png 464_png.png 462_png.png 460_png.png 458_png.png 456_png.png 454_png.png 452_png.png 450_png.png 448_png.png 446_png.png 444_png.png 442_png.png 440_png.png 438_png.png 436_png.png 434_png.png 432_png.png 430_png.png 428_png.png 426_png.png 424_png.png 422_png.png 420_png.png 419_png.png 418_png.png 417_png.png 414_png.png 412_png.png 410_png.png 408_png.png 406_png.png 404_png.png 402_png.png 400_png.png 398_png.png 396_png.png 394_png.png 392_png.png 390_png.png 388_png.png 386_png.png 384_png.png 382_png.png 380_png.png 378_png.png 376_png.png 374_png.png 372_png.png 370_png.png 368_png.png