2014-11-14

Spotkanie kandydatów PiS z Mieszkańcami ? ostatnie przed wyborami. GALERIA

To ostatnie spotkanie kandydatów PiS z Mieszkańcami. Podsumowanie kampanii i wspaniała atmosfera.
1

Sala Domu Kultury była pełna i trzeba było dostawiać krzesła i ławy. Spotkanie tradycyjnie już prowadził Piotr Pułkośnik  (Szef Sztabu Wyborczego PiS) i on pierwszy dokonał podsumowania naszej kampanii kandydatów do Rady Miejskiej oraz dziękując wszystkim, którzy w kampanię Prawa i Sprawiedliwości się włączyli. Urszula Jabłońska – kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Łap  podziękowała za wspólną pracę w kampanii wszystkich kandydatów i naszych sympatyków. Zwróciła uwagę na kampanię  negatywną, w której niektórzy, zamiast podejmować debatę, a nawet spór programowy, rozsiewają różnego rodzaju kłamliwe plotki lub wręcz oszczerstwa. Ostatnio w szkołach (głównie w łapskim Gimnazjum) rozpowiadano nieprawdziwą informację, jakoby kandydatka w wypadku wygranej będzie chciała likwidować szkolne stołówki (ale także szpitalną), jak również tworzyć zespoły szkół, które w konsekwencji  doprowadzą do likwidacji gimnazjum). Jest to oczywiście kłamstwo. Absolutnie takie plany nie wchodzą w grę. U. Jabłońska podziękowała za wielką życzliwość, z jaką spotkała się w czasie kampanii bezpośredniej. Podziękowała także z wszystkie zgłaszane sprawy i przekazywane pytania. Sławomir Maciejewski (Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej) przypomniał o zasadach głosowania i zachęcił do wzięcia udziału w wyborach. Roman Czepe omówił kampanię do Rady Powiatu, dziękując kandydatom PiS, że się wzajemnie wspierali, choć ordynacja sprzyja raczej rywalizowaniu – także kandydatów z tej samej listy. Wymienił podstawowe tematy, z jakimi kandydaci do Powiatu spotykali się w czasie kampanii wyborczej. Wśród nich za najważniejszy Mieszkańcy uznawali ratowanie powiatowego szpitala. Za bardzo ważne uznali tematy: powiatowych dróg, osłabionego etatowo Urzędu Pracy, zbyt małego dofinasowania ponadgimnazjalnej oświaty. Zapewne frekwencja byłaby znacznie większa (naliczyliśmy ok. 80 osób), ale w tym czasie odbywał się mecz Polska-Gruzja. W trakcie spotkania nasz kandydat do Rady Powiatu Adam Protasiewicz przekazywał informację  o kolejnych golach. Na koniec kandydaci zrobili sobie „zdjęcie rodzinne”. Prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania.  

CZYTAJ TAKŻE:  WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html. (Tam linki do artykułów opublikowanych na Portalu nt. wyborów)

200_png.png 199_png.png 198_png.png 197_png.png 196_png.png 194_png.png 192_png.png 191_png.png 190_png.png 188_png.png 186_png.png 184_png.png 182_png.png 181_png.png 180_png.png 170_png.png