2015-01-31

Zmarła Maria Maliszewska (1929 - 2015)

21 stycznia zmarła Pani Maria Jadwiga Maliszewska ? Sybiraczka, wieloletnia nauczycielka geografii w Szkole Podstawowej nr 2, wychowawca młodzieży, świadek historii. Powszechnie znana i szanowana Łapianka.

Maria Jadwiga Maliszewska, z domu Gründl, urodziła się w Łapach 8 października 1929 r. w rodzinie inteligenckiej i bardzo patriotycznej. Jej matka, Sabina Gründl,  była nauczycielką – założycielką i pierwszą kierowniczką Powszechnej Szkoły Żeńskiej w Łapach. Była także animatorką harcerstwa. W latach 1927 – 1930 pełniła obowiązki Komendantki Chorągwi Białostockiej Harcerek. Ojciec, por. Edward Marcin Gründl, także był nauczycielem. (Służył w legionach i POW, miał stopień porucznika Wojska Polskiego). Na początku wojny, 8 października  1939 r., został aresztowany przez Rosjan, więziony i wywieziony i najprawdopodobniej zamordowany.  W roku 1940 r. Sabina Gründl z córką Marią zostały zesłane do Kazachstanu (Nikolsk-Burłag), skąd wróciły dopiero po sześciu latach, w 1946 r. Maria po zdaniu matury rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale ze względu na zły stan zdrowia musiała je przerwać. Pracowała jako księgowa, a następnie prowadziła kancelarię prawniczą swego męża. Po odbyciu kursów nauczycielskich w 1964 r. zatrudniona została w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie pracowała do 1990 roku, ucząc geografii. Jej wychowankowie wspominają ją jako osobę niezwykle serdeczną, życzliwością potrafiącą zmotywować do nauki i zarazić pasją do geografii. Do końca działała w łapskim Oddziale Związku Sybiraków. Starała się zawsze brać udział w uroczystościach patriotycznych w Łapach. (Na zdjęciu)

Często ją można było spotkać, niespiesznie idącą przez miasto, chętnie rozmawiającą z mieszkańcami. Przy wielkiej życzliwości dla każdego w każdej sprawie miała jednak swoje własne zdanie i wcale niełatwo dawała się przekonać, trzeba było mieć argumenty – jak w szkole. Chętnie zachodziła do Urzędu Miejskiego i miała tam niemal własne miejsce na parterze – taki przystanek w drodze. Chętnie dzieliła się wspomnieniami. Dzięki uczniom ZSM w Łapach i ich udziałowi w projekcie „O tym nie można zapomnieć”  (w ramach IV edycji projektu realizowanego przez   Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek historia) sfilmowana została opowieść Pani Marii Maliszewskiej o wywózce w głąb Rosji przez Rosjan. Przez lata poszukiwała sztandaru, który jej matka wraz z innymi cennymi przedmiotami ze szkoły ukryła u mieszkańców Łap. Po wojnie sztandar trafił do kościoła, prawdopodobnie nawet używany był podczas procesji (miał zaszyte imię patrona Marszałka J. Piłsudskiego), ale zapewne szybko trafił do skrzyni na strychu kościoła.  Sztandar odnalazł podczas remontu Ks. S. Banach,  Proboszcz Parafii, ale niejako patronem cennego znaleziska została Pani Maria, bo wszędzie upominała się o jego odszukanie, ale i ze względy na to, że ona i jej rodzice związani byli z tą szkołą. Zmarła 21 stycznia 2015 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły 22.01.2015 r. o godz. 13:00 w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach. Spoczęła na łapskim cmentarzu. W imieniu wspólnoty Sybiraków Zmarłą pożegnała Pani Jolanta Roszkowska, dziękując za zaangażowanie w działalności koło i dawanie świadectwa o życiu na nieludzkiej ziemi. W imieniu Szkoły Podstawowej nr 2 słowo o Zmarłej odczytał Dyrektor Szkoły Andrzej Gąsowski. Ks. Proboszcz W. Krzywiński, wspominając, że Pani Maria nie miała dzieci, stąd w pogrzebie nie uczestniczą bliscy krewni, stwierdził, że jej rodziną stali się mieszkańcy Łap i oni, właśnie jako ta jej rodzina podążają dziś za trumną.  

Przyjaciołom i krewnym Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

[Zachęcamy do napisania wspomnień o Zmarłej].


Informacja na stronie Łapskiego Towarzystwa Regionalnego: http://lapskie.pl/

23.01.2015. Wspomnienie o Śp. Marii Maliszewskiej.

Odeszła p. Maria Jadwiga Maliszewska. W Łapach była powszechnie znana jako nauczycielka i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Historia jej życia wpisała się w tragiczne losy naszego kraju i wielu Polaków. Szczególnie tragiczne wydarzenia to wywiezienie jej ojca przez Sowietów. Pana Grundla spotkał ten sam los, co żołnierzy katyńskich. W roku 1940 pani Maria wraz z matką została zesłana do Kazachstanu (s. Nikolsk-Burłag). Wróciły do Polski w 1946 roku. Pani Maria zaangażowana była w działalność Radia Maryja a także Związku Sybiraków. 

Pomimo podeszłego wieku, niestrudzenie uczęszczała na wszystkie uroczystości patriotyczne, które odbywały się na terenie Łap. Pani Maria lubiła opowiadać o historii Łap, była mocno związana z lokalnymi dziejami. Jej nieoceniona wiedza i pamięć posłużyła odtworzeniu socjotopografii międzywojennych Łap. Skarbnica wiedzy o historii łapskiej oświaty. Zawsze obok ludzi, zawsze chętna do rozmowy, z każdym, bez względu na wiek. 

Była wielkim przyjacielem młodzieży. W roku 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach zostali laureatami konkursu IPN ze nagrani filmu o losach kobiet, które przeżyły piekło łagrów i obozów. Bohaterką tego filmu był p. Maria Maliszewska, która podzieliła się swoimi wspomnieniami z zesłania. 

We wspomnieniach mieszkańców Łap zostanie zapamiętana jako bardzo dobry człowiek. Zarząd ŁTR


Informacja Szkoły Podstawowej nr 2 na stronie FB

https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-2-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-%C5%81apach/1409142692687430

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

21 stycznia o 20:01 · 

Dnia 21 stycznia 2015 roku odeszła do wieczności Maria Maliszewska, nauczycielka geografii, wychowawczyni i wielka przyjaciółka młodzieży. Prawie całe życie zawodowe związała ze Szkołą Podstawową nr 2 w Łapach.
Maria Jadwiga Maliszewska z domu Gründl urodziła się 8 października 1929 roku w Łapach. Jej matka była założycielką i pierwszą kierowniczką Powszechnej Szkoły Żeńskiej, ojciec pracował jako nauczyciel. W roku 1940 pani Maria wraz z matką została zesłana do Kazachstanu (s. Nikolsk-Burłag), skąd szczęśliwie wróciły w 1946 roku. Początkowo, po uzyskaniu matury, pani Maria pracowała jako księgowa, ale postanowiła oddać się pasji nauczycielskiej. W Szkole Podstawowej nr 2 pracowała od 1964 do 1990 roku, kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę. W opinii wychowanków była osobą ciepłą, „matkowała” wielu uczniom, szczególnie tym niesfornym. Brała aktywny udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Dołożyła wielu starań, żeby odnaleźć ukryty przez 70 lat sztandar przedwojennej szkoły. 
Wpisała się na stałe w karty historii naszego miasta, będzie nam Jej bardzo brakowało.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach.


Informacja na gminnej stronie internetowej:  

2015-01-21. Zmarła Pani Maria Maliszewska. http://www.lapy.podlasie.pl/index.php/miasto-i-gmina/10211-zmarla-pani-maria-maliszewska

Zmarła Pani Maria Maliszewska   21.01.2015

  Dnia 21 stycznia 2015 roku odeszła do wieczności Maria Maliszewska - nauczycielka geografii, wychowawczyni i wielka przyjaciółka młodzieży. Prawie całe życie zawodowe związała ze Szkołą Podstawową nr 2 w Łapach.

  Maria Jadwiga Maliszewska, z domu Gründl, urodziła się 8 października 1929 roku w Łapach. Jej matka była założycielką i pierwszą kierowniczką Powszechnej Szkoły Żeńskiej,  ojciec pracował jako nauczyciel. W roku 1940 pani Maria wraz z matką została zesłana do Kazachstanu (s. Nikolsk-Burłag), skąd szczęśliwie wróciły w 1946 roku. Początkowo, po uzyskaniu matury, pracowała jako księgowa, ale postanowiła oddać się pasji nauczycielskiej.

W Szkole Podstawowej nr 2 pracowała od 1964 do 1990 roku, kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę. W opinii wychowanków była osobą ciepłą, "matkowała” wielu uczniom, szczególnie tym niesfornym. Członkini Związku Sybiraków. Brała aktywny udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Dołożyła wielu starań, żeby odnaleźć ukryty przez 70 lat sztandar przedwojennej szkoły.

Wpisała się na stałe w karty historii naszego miasta, będzie nam Jej bardzo brakowało.

Burmistrz Łap,
Rada Miejska w Łapach,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach
oraz
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach

 

Trumna z ciałem śp. Marii Maliszewskiej będzie wystawiona od godz. 15:00 w dniu 21.01.2015 r., w Domu Pogrzebowym przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dn. 22.01.2015 r. o godz. 13:00 wyprowadzeniem z Domu Pogrzebowego do Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach, gdzie odbędzie się Nabożeństwo Żałobne.


Fotografie powyżej: Urzędu Miejskiego – fot. W. Biernat (z uroczystości  3 Maja), Szkoły Podstawowej nr 2 (zdjęcie z odnalezionym sztandarem i z młodzieżą).

Inne dostępne fotografie. Pani Maria Maliszewska na zdjęciu opublikowanym  na stronie Biblioteki Publicznej w Łapach  – tutaj: 

Z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 2 w latach 70. http://www.bibliotekalapy.pl/index.php/dokumenty-zycia-spolecznego?opcje=view&idd=221

Tutaj podczas uroczystości Święta Niepodległości w 2013 r. http://galeria.lapy.podlasie.pl/11112013/slides/2013-11-11_14.04.24.html

Tutaj na zdjęciu (po prawej) matka Sabina Gründl http://www.bibliotekalapy.pl/index.php/component/content/article?id=771&opcje=view&idd=217