2015-02-24

Zmiana formuły Portalu Łapy - odpolitycznienie czyli odpartyjnienie

Odpolityczniamy Portal. To realizacja postulatu Mieszkańców. Odpolityczniamy, a właściwie odpartyjniamy, bo polityczne tematy będą i być muszą.
1

Odpartyjniamy, a więc uniezależniamy Portal od konkretnej partii. Czy się to uda? Może nie w pełni, ale trzeba próbować! Nie musimy wyręczać Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy na co dzień tkwią w sprawach łapskiego samorządu, dobrze znając bieżące zagadnienia od strony organów Gminy.

Zmiana jest więc konieczna. Przez ostatnie lata Portal w dużej mierze opierał się na zaangażowaniu Romana Czepe – radnego Miasta i Gminy Łapy. Przez ten czas był on rzecznikiem prasowym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ten etap jednak został zakończony. Od listopada 2014 r. R. Czepe jest radnym powiatowym, a Klub PiS w Radzie Miejskiej w tej kadencji prowadzi politykę informacyjną,  własnymi siłami, a więc poprzez osoby, które działają bezpośrednio w Radzie Miejskiej. Z kolei Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Łapach prowadzi swój profil na Facebooku i to wydaje się wystarczać. (Oczywiście, niewykluczone, że będzie prowadził odrębną swoją stronę internetową, jeśli będzie taka potrzeba). Odejście Portalu od formuły ściśle związanej z Klubem Radnych było niezbędne i oczywiste. Jaką jednak nową formułę przyjąć? Początkowo zdawało się nam, w Redakcji, tak to nawet przedyskutowaliśmy, że Portal teraz trzeba podporządkować bardziej sprawom powiatowym, skoro R. Czepe został radnym Powiatu Białostockiego, bo przecież na jego pracy głównie opiera się Portal. Co do tego wszyscy byli zgodni. Stąd po 15 grudnia 2014 r. pojawiła się formuła – wciąż jeszcze polityczna – związania Portalu z zaangażowaniem radnego R. Czepe w ramach Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Białostockiego. Ale okazało się to nietrafione, bo Mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w przeważającej mierze interesują sprawy Łap, Ziemi Łapskiej, rejonu łapskiego, a w małej Powiatu. Pojawił się też problem, jak angażować Portal, skoro w Łapach rządzi Prawo i Sprawiedliwość, w dodatku samodzielnie, bez żadnej koalicji. Władza i odpowiedzialność są w ręku PiS. Z zasady (poza pewnymi wyjątkami) partyjny biuletyn Prawa i Sprawiedliwości nie może i nie powinien krytykować swoich władz, władz wybranych z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. W demokracji od tego jest opozycja. Należało więc albo zakończyć działalność Portalu, albo kontynuować ją, ale odpolitycznić Portal, w sensie: odpartyjnić go. Wszyscy, ale to absolutnie wszyscy, z kimkolwiek przyszło nam rozmawiać, byli przeciwni zamknięciu Portalu. Co ciekawe, nie wyobrażały sobie tego także osoby wcale nieżyczliwe dla PiS. Główne argumenty były takie: Tylko z Portalu można było się wiele dowiedzieć, o czym nie pisano gdzie indziej. Poza tym Portal to już wielki zasób informacji. I najważniejszy argument: wciąż nie ma rzetelnego źródła informacji. Strona Gminna nie podejmuje wielu ważnych tematów, o których mówią Mieszkańcy, Forum jest rynsztokiem, gdzie każdy może wrzucić wszelkie brudy (a anonimowość sprawia, że prawdę można dowolnie mieszać z kłamstwem, bez żadnej odpowiedzialności), a opozycja nie prowadzi żadnej polityki informacyjnej, jakby wstydziła się, że jest opozycją. A Mieszkańcy związali się z Portalem. Choć od 2-3 miesięcy tempo publikowania na Portalu bardzo spadło, to wciąż mamy bardzo wiele odwiedzin (co widać, ile wchodzi osób online). To głód informacji. Chciałoby się nawet wywiesić kartkę, jak w peerelowskim sklepie: Dostawy nie ma! Mieszkańcy chcą informacji i oczekują informacji. Ale informacji obiektywnych, udokumentowanych, pewnych, zwłaszcza takich, o których inni milczą. Czy uda się w tej formule prowadzić Portal? Zobaczymy. Jak zwykle głównym problemem takich społecznych dzieł są chętni do współpracy. A każdy czasu ma niewiele. Ale niewielka nawet pomoc innych, a wielu, to duża pomoc. Zapraszamy do współpracy. 


CZYTAJ TAKŻE:

O NAS http://www.portal.lapy.pl/strona/60,o-nas-redakcja.html

ZASADY PORTALU http://www.portal.lapy.pl/strona/59,zasady.html

UKP Ostrzeżenie http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/ostrzezenie