2015-03-05

Wyższe podatki naliczane na podstawie zmiany klasyfikacji gruntów

Wielu wzburzonych mieszkańców Gąsówki Starej i Gąsówki Starej Kolonii musi w tym roku zapłacić większy podatek. Urząd obciąża ich w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów.
1

Niedawno na stronie gminnej ukazała się (17.02.2015) informacja pt. „Zmiana klasyfikacji gruntów przyczyną wzrostu podatku”. Mieszkańcom wzburzonym wzrostem podatków Urząd Miejski wyjaśnił (informacja niepodpisana), że zmiana opodatkowania dotyczy zwłaszcza osób, które płaciły dotychczas podatek rolny, a nie prowadzą gospodarstwa rolnego. Wcześniej Urząd nie zwrócił na to uwagi, ale wyszło to, gdy latem 2014 r. Starosta Białostocki przeprowadził aktualizację ewidencji gruntów i budynków w kolejnych wsiach, tym razem właśnie we wsi Gąsówka Stara i Gąsówka Stara Kolonia. Dzięki nowym danym Urząd Miejski wielu Mieszkańcom naliczył podatek od nieruchomości, który jest znacznie wyższy od podatku rolnego. W dodatku niektórzy Mieszkańcy wcześniej nie płacili nawet podatku rolnego, bowiem ich grunty były klasy V lub VI, a zatem zwolnione od podatku rolnego. Obecnie, po zmianie klasyfikacji, nie są to już grunty rolne, więc  ich właściciele muszą płacić podatek od nieruchomości, a nie rolny.

Kwestiami podatkowymi zajmuje się Urząd Miejski w Łapach. Ponieważ jednak sprawy związane z klasyfikowaniem gruntów prowadzi Powiat Białostocki, radny Powiatu Białostockiego  Roman Czepe wystąpił do Starosty Białostockiego o wyjaśnienie problemów wynikłych z prowadzonej aktualizacji  ewidencji gruntów i budynków. Interpelacja i odpowiedź Starosty na interpelację poniżej. Z informacji Starosty Białostockiego wynika, że:

·         Dotychczas przeprowadzono aktualizacje obrębów Łap-Szołajd, Łap-Łynek, Gąsówki Starej. Gąsówki Starej Kolonii i części Łap.

·         W 2015 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja obrębów Uhowa i Łap-Kołpak.

·         Następnie przeprowadzona zostanie aktualizacja wszystkich pozostałych obrębów w Gminie Łapy (pozostałych sołectw i miasta Łapy).

W wypadku każdej zmiany w ewidencji Urząd Miejski dokona zmiany naliczenia wymiaru podatku. Poniżej: 

Interpelacja radnego Roman Czepe z 11.02.2015 r. w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów w Gminie Łapy

Odpowiedź Starosty Białostockiego  z 2.03.2015 r. na interpelację radnego R. Czepe

W odpowiedzi Starosty Białostockiego warto zwrócić uwagę na to, że:

1.      Informacje o wyłożeniu projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków danego obszaru (obrębu) nie są publikowana na stronie internetowej Starostwa.

2.      Powiat nie zamierza przesyłać informacji o wyłożeniu projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków danego obszaru (obrębu) do publikacji na stronie internetowej Gminy Łapy.

Miejmy nadzieję, że jednak coś się z tą informacją zmieni. Czas wyjść z epoki przedinternetowej.


ZOBACZ TAKŻE: Informacja na stronie gminnej 2015-02-17. Zmiana klasyfikacji gruntów przyczyną wzrostu podatku  http://lapy.podlasie.pl/index.php/komunikaty-urzedowe/10282-zmiana-klasyfikacji-gruntow-przyczyna-wzrostu-podatku

Zachęcamy także do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej http://lapy.e-mapa.net/