2015-03-30

Tadeusz Gniazdowski powołany do wykonania wyroku na łapskim szpitalu?

Kim jest Tadeusz Gniazdowski, mający pełnić obowiązki dyrektora szpitala w Łapach do czasu konkursu (i po konkursie?)? I jakie są jego metody pracy?

Starosta A. Pełkowski (PSL) poinformował przed kilkoma dniami, że Zarząd Powiatu (a więc rządząca koalicja PSL-PO-Nasze Podlasie) powołał Tadeusza Gniazdowskiego na p.o. Dyrektora szpitala (SPZOZ) w Łapach. Pisaliśmy o tym w artykule poniżej. Jednocześnie Starosta ujawnił, na czym ma polegać "ratowanie" szpitala – na likwidacji tzw. „zabiegówki”, czyli najważniejszych oddziałów szpitalnych. Szpital ma być okrojony z oddziałów zabiegowych (położniczo-ginekologicznego i chirurgii), podobnie, jak zrobił w Dąbrowie Białostockiej właśnie T. Gniazdowski, który właśnie kończy tam zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. Jak widać, sposób ten ma zastosować w szpitalu w Łapach. Wiele osób obecnie zadaje sobie pytanie, kim jest T. Gniazdowski i co o nim wiadomo?

Tadeusz Józef GNIAZDOWSKI

Urodził się 26.03.1959 r. w Czerwinie, dużej wsie w powiecie ostrołęckim (woj. mazowieckie – między Ostrołęką, a Ostrowią Mazowiecką).  W swoim życiorysie piszę, że od większość życia spędził w Warszawie –  mówi o sobie, że „jest z Warszawy, choć zameldowany w Łomiankach”.  W 1987 roku, w wieku 28 lat, skończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Z informacji podawanych przez T. Gwiazdowskiego (w wywiadach) wynika, że pracował m.in. w:

·         Oddziale Banku Handlowego – jako Dyrektor.

·         PKS S.A. (spółce Skarbu Państwa) – jako Dyrektor Finansowy.

Z kolei z danych KRS wynika, że Tadeusz Józef Gniazdowski był w:  

·         "ATB TRUCK" Spółka Akcyjna. 26.06.2002  wpisany, a 28.10.2002  wykreślony jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Chodzi o Zarząd Spółki.

·         TRANS BUSINESS CENTER Spółka z o.o. 11.07.2002 wpisany, a 17.10. 2005 wykreślony jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Spółka zależna od PEKAES SA.

·         PEKAES MULTI-SPEDYTOR sp. z o.o. 7.11.2002  wpisany, a 28.06.2004  wykreślony jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Spółka zależna od PEKAES SA.

·         PEKAES MAKRO SYSTEM sp. z o.o. 20.02. 2003 wpisany jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu.  Spółka zależna od PEKAES SA.

·         PEKAES MULTI-SERVICE sp. z o.o. 4.03.2003 wpisany, a 3.09.2004 wykreślony jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. i Pekaes Multi-Service Sp. z o.o. działały w ramach grupy kapitałowej PEKAES.

·         "INVESTON" sp. z o.o. 12.03.2007 wpisany, a 1.09.2008 wykreślony jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu.

Przed przeniesieniem się na Podlasie T. Gniazdowski pracował w Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada” – przedsiębiorstwie, działającym w branży turystycznej.  I właśnie jako etatowy pracownik OST Gromada 16.08.2010 r. został oddelegowany do Białegostoku. Z publicznych wypowiedzi wynika, że jego sytuacja zawodowa i osobista sprawiła, że wcale nie tęsknił za Warszawą, zaczął się więc tutaj rozglądać za stałym dobrze płatnym zajęciem, które pozwoliłoby mu dopracować do emerytury. O jego wyborach zdecydowało także to, że – jak mówił – zakochał się z wzajemnością w Podlasiance.

W lipcu 2012 r. w wyniku wygranego konkursu został Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej czyli powiatowego szpitala w Dąbrowie Białostockiej – największego zakładu pracy w tym 6-tysięcznym mieście. Jego kadencja na tym stanowisku miała trwać sześć lat. Zamieszkał w Suchowoli. Kierując dąbrowskim SPZOZ przeprowadził gruntowną restrukturyzację szpitala, polegającą na likwidacji oddziału chirurgii i zwolnieniu licznego personelu. W tym czasie sprzedano także nieruchomości po byłych przychodniach lekarskich. Placówka przestała generować długi, ale straciła charakter liczącego się szpitala. Przestała być konkurencją dla powiatowego szpitala w Sokółce, znajdującego się w odległości ok. 30 km. W trakcie jego pracy podejmowano próby odwołania go ze stanowiska (m.in. w 2013 r. Rada Społeczna SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej zaopiniowała pozytywnie wniosek starosty sokólskiego o rozwiązanie z nim umowy o pracę). Kontrowersje u wielu budziła nie tylko owa restrukturyzacja, polegająca na likwidacji części szpitala, jego serca, jakim jest chirurgia, a także nie tylko budziły sprzeciw zwolnienia (ok. 30 pracowników), ale też styl zarządzania (delikatnie mówiąc) i stosunek do pracowników.  W wywiadzie z 2012 r. sam określił swój sposób zarządzania następująco: „To co mam powiedzieć, to powiem. To, co mam zrobić, to zrobię. Nikt mi w tym nie będzie przeszkadzać. Chcę – to jeszcze raz podkreślę – uratować jak najwięcej osób. Ale trzeba się liczyć z tym, że ja tego nie będę mógł zrobić z racji ekonomicznych. (Za: http://isokolka.eu).

Tadeusz Gniazdowski ma objąć funkcję p.o. Dyrektora łapskiego szpitala od 15.04.2015 r.  Z wypowiedzi Starosty A. Pełkowskiego wynika, że T. Gniazdowski ma duże szanse na wygranie konkursu, który jeszcze nie został ogłoszony. (Ogłoszenie konkursu zapowiedziano po Przemysława Chrzanowskiego, który dostał wypowiedzenie z pracy, ponieważ według władz powiatu białostockiego nie wiedział, jak uratować zadłużoną placówkę.

Starosta Antoni Pełkowski wybierając T. Gniazdowskiego stwierdza, że „w łapskiej placówce w ostatnich 8-10 latach zrobiono niewiele, poza termomodernizacją i rozbudową sieci teleinformatycznej”. A szpital musi spełniać określone standardy, m.in. należałoby zmodernizować blok operacyjny itd. Nie wskazuje jednak winnych, bo przecież winę ponosi ta sama ekipa polityczna, która obecnie rządzi PSL-PO-Nasze Podlasie. Ta ekipa doprowadziła szpital już w 2014 r. na skraj bankructwa i ówczesny Starosta W. Pusz (obecnie członek Zarządu Powiatu) proponował wówczas likwidację dwóch oddziałów, ale ze względu na wybory wycofał się z tego planu. Po wyborach nowy Starosta starej koalicji kontynuuje plan likwidacji oddziałów. I do okrajania szpitala wybrany został właśnie Tadeusz Gniazdowski.

Tyle w krótkim rozpoznaniu. Dodajmy jeszcze tylko, że z oświadczenia majątkowego wynika, iż T. Gniazdowski jest właścicielem domu o powierzchni 270 mkw. o wartości 1 000 000 zł oraz współwłaścicielem działki rekreacyjnej (z domem) o powierzchni 1703 mkw. o wartości 300 000 zł. Rocznie jako Dyrektor szpitala w Dąbrowie osiągał dochody ok. 78 tys. zł.

Jego hobby to myślistwo. (I m.in. z tego powodu także chwali sobie nasz region). Marzenia: wyprawić się nad Wielki Kanion Kolorado w USA i odbyć bezkrwawe safari w Afryce. (Inf. m.in.za: isokolka.eu).

Chętnie dowiemy się jeszcze czegoś istotnego o nowym p.o. Dyrektorze. Nowe informacje opublikujemy tutaj. 


CZYTAJ TAKŻE: 2015-03-26. Zapadł wyrok na łapski szpital? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/609,zapadl-wyrok-na-lapski-szpital.html