2015-07-13

Dyrektor ZUK M. Piekut-Górska przywrócona przez sąd do pracy

Kto ostatnio był w ZUK, mógł zobaczyć nietypową sytuację. Jest dwóch (dwoje) dyrektorów naczelnych: zwolniona, a obecnie przywrócona do pracy przez sąd, M. Piekut-Górska i p.o. Dyrektora W. Oleksiewicz.
1

W kwietniu pisaliśmy, że Burmistrz Łap U. Jabłońska zwolniła Magdalenę Piekut-Górską ze stanowiska Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych. (Ponoć prywatnie Panie są koleżankami, a przynajmniej były). Z jakiego powodu? Trochę spekulowaliśmy na ten temat. Ale faktycznie nikt tego nie wie. To znaczy: ci, którzy wiedzą, władze, milczą. M. Piekut-Górska została powołana na to stanowisko z końcem 2012 r. przez Burmistrza W. Brzoskę. Jej bez wątpienia wielkim osiągnieciem było stworzenia od zera Zakładu, mimo bardzo ograniczonych środków finansowych i przejęciu części sprzętu i wyposażenia przez ZWiK. W kwietniu 2015 r. została zwolniona (dodajmy, że z pracy, a nie tylko ze stanowiska dyrektora i dodajmy, że jest matką samotnie wychowująca trójkę dzieci). Obecnie została przez sąd pracy przywrócona na poprzednie stanowisko. Mamy więc przedziwną sytuację, że Zakładem kieruje dwóch dyrektorów naczelnych. Oczywiście teoretycznie, a więc jedynie formalnie, bowiem nie widać, czy M. Piekut ma dostęp do komputera, do dokumentów, do pism i do czegokolwiek, co pozwalałoby jej na skuteczne kierowanie Zakładem. Sytuacja jest niebywała, kuriozalna. 


CZYTAJ TAKŻE: 2015-04-11. Zwolniono Dyrektor ZUK http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/617,zwolniono-dyrektor-zuk.html