2015-07-31

Kurier Poranny napisał szerzej o szpitalu

W piątkowym magazynie Kuriera Porannego (31.07.2015) opublikowano artykuł ?Ważą się losy łapskiego szpitala?. Wypowiada się Starosta A. Pełkowski, Burmistrz U. Jabłońska, radny powiatowy R. Czepe, Mieszkańcy i in.
1

Kurier Poranny (w art. J. Januszkiewicz) przytacza opinie Mieszkańców o potrzebie istnienia szpitala. Gazeta informuje, że przed paroma dniami dziennikarzom Porannego Dyrektor szpitala zakazał rozmów z pracownikami i pacjentami, mimo zgody Starosty, któremu podlega SPZOZ w Łapach.  Publikuje także opinie na temat Dyrektora Tadeusza Gniazdowskiego, gdy przez ponad dwa lata był dyrektorem szpitala powiatowego w Dąbrowie Białostockiej, gdzie nie wspominają go dobrze. Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy, któremu podlegał szpital w Dąbrowie  Białostockiej, mówi wprost: „Pan Gniazdowski był postacią kontrowersyjną. Często wdawał się w konflikty z załogą. Usiłował przeprowadzić ład ekonomiczny, stało się to jednak dużym kosztem społecznym. (…) O tym, że został dyrektorem szpitala dowiedzieliśmy się z mediów”. Na początku zamknął porodówkę i ginekologię, potem pediatrię, a na koniec blok operacyjny i chirurgię. Na bazie zlikwidowanej pediatrii utworzył zakład opiekuńczo-leczniczy. Ludzie stracili dostęp do lekarza. Ok. 30 osób zwolniono. Pracownikom dramatycznie obniżył pensje.

Kurier Poranny cytuje opinię R. Czepe, radnego Powiatu Białostockiego: „Starosta z dyrektorem realizują wariant Dąbrowy Białostockiej, czyli maksymalne ograniczenie oddziałów. Nagle, po zbójecku, zamknięto oddział położniczo-ginekologiczny, zamiast go zawiesić na krótki czas. Teraz koalicja rządząca w powiecie zaczyna przekształcanie szpitala w spółkę. Być może chodzi o jakieś prywatne interesiki?”

Gazeta przytacza opinię Starosty A. Pełkowskiego o tym, że szpital jest bankrutem i na jego konto w każdej chwili może wejść komornik. Pomieszczenia po zlikwidowanej ginekologii mają być dostosowane na potrzeby opieki długoterminowej (ZOL). Inne odziały mają zostać, a chirurgia z blokiem operacyjnym i in. zmodernizowane (za ok. 12 mln).  Do tego dochodzą koszty przekształcenia (to m.in. problem 8,5 mln długu). Ale, aby to wykonać i utrzymać szpital, Starosta stawia warunek Gminie Łapy: Gmina musi dać połowę pieniędzy, aby utrzymać szpital. „Jeśli Łapy chcą mieć szpital, to niech dokładają”. Burmistrz U. Jabłońska jest takim żądaniem urażona: „Przecież to placówka powiatowa, a więc zadaniem powiatu jest, aby ją ratować. Nie można żądać w ciemno, abyśmy w ciemno dali 50 procent. To jest nieuczciwe. Musimy dokładnie wiedzieć na co i na jakie usługi gmina ma przeznaczyć pieniądze”. Niejako w podsumowaniu tych wypowiedzi gazeta stwierdza, że przyszłość szpitala wciąż jest niepewna.  (Art. tylko w wersji papierowej).

PS. Na 2 stronie tego numeru Kuriera (2015-07-31) znajduje się komentarz redaktora Bartosza Wacławskiego pt. „Szpital skazany na śmierć”. Redaktor wyjaśnia, iż jest pewny tej tezy, szczególnie, gdy widzi, co robi dyrektor Tadeusz Gniazdowski i jakie były jego działania w Dąbrowie Białostockiej, gdzie zlikwidował wszystko, co nadawało się do zlikwidowania, zostawiając ze szpitala kadłubek. I obecnie podobny pomysł wdraża w Łapach. W dodatku w najgorszym stylu, zabraniając dziennikarzom na rozmowy z pracownikami i pacjentami, kpiąco odpowiadając na pytania. B. Wacławski konkluduje: „Po upadku kolejnego zakładu Łapy mogą już nie przeżyć. A na to nikt nie może sobie pozwolić”. 


CZYTAJ TAKŻE:

2015-07-31. Jak zachowuje się Gmina Łapy w sprawie powiatowego szpitala w Łapach? ANKIETA http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/649,jak-zachowuje-sie-gmina-lapy-w-sprawie-powiatowego-szpitala-w-lapach-ankieta.html

2015-07-30. Starosta wraz z koalicją PO-PSL-Nasze Podlasie przekształca szpital w spółkę. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/648,starosta-wraz-z-koalicja-po-psl-nasze-podlasie-przeksztalca-szpital-w-spolke-.html

2015-03-30.Tadeusz Gniazdowski – powołany do wykonania wyroku na łapskim szpitalu? http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/613,tadeusz-gniazdowski--powolany-do-wykonania-wyroku-na-lapskim-szpitalu.html