5000-06-10

Zasady

ZASADY PORTALU ŁAPY

wydawania Portalu-Biuletynu oraz publikowania w nim informacji:

1. Portal jest elektronicznym biuletynem samorządowym i tworzony jest całkowicie społecznie.

2. Portal nie działa dla finansowych korzyści i nie osiąga dochodów, przychodów, dotacji, zysków, zarobków, stypendiów, profitów, utargów, działek, pul, gaż, stawek, dniówek, tygodniówek, miesiącówek itp.

3. Portal ma charakter informacyjny, jednak zawiera rubryki o charakterze rozrywkowym i satyrycznym. Osoby niepotrafiące odróżnić charakterów powinny albo się z tym pogodzić, albo poradzić się osoby mającej odpowiednią praktykę i przygotowanie, albo przyjąć, że wszystko ma charakter satyryczny. Założenie odwrotne, że wszystko ma charakter informacyjny, mogłoby się okazać groźne dla zdrowia.

4. Podstawowymi celami Portalu jest informowanie i edukowanie. Jeśli ktoś przy tym zostanie rozbawiony, to jedynie przy okazji i wyłącznie w celu realizacji wymienionych celów głównych.

5. Portal ma charakter otwarty i każdy może go współtworzyć, bez względu na poglądy i opcje polityczne, jeśli nie stoi to w jawnej sprzeczności z naszymi zasadami. (Z pogądami można się spierać).

6. Osoby skrajnie i nerwowo niezgadzające się z naszymi poglądami nie muszą (a nawet, dla własnego dobra, nie powinny) czytać biuletynu.  

7. Korespondencję (w tym zwłaszcza informacje do Portalu) można przesyłać na mejl Redakcji lub inne wskazane w kontaktach.

8. Portal ma zadanie informacyjne, ale stanowi także zachętę zaangażowania na rzecz rozwoju samorządu wszystkich szczebli, w tym zwłaszcza Gminy Łapy.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo publikowania skrótów i wyboru tekstów do publikacji. Wszelkie ograniczenia wprowadzane są jednak w sytuacjach wyjątkowych.

10.  Redakcja działa społecznie, więc nie stawia sobie żadnych terminów publikacji tekstów, ani nie zapewnia błyskawicznej reakcji na zgłoszone i przekazane problemy, wnioski, mejle, listy, telegramy, noty, okólniki, memoriały, przesyłki, polecenia, zawiadomienia, apele itd. Zawsze jednak odpowiadamy. I to niezwłocznie (choć nas, w przeciwieństwie do władzy, nie obowiązuje Kpa). Jeśli kiedykolwiek zdarzy się, że nie odpowiemy na czyjś list lub e-list – choć do tej pory nie zdarzyło się to ani razu – to znaczy, że odpowiedź była całkowicie zbędna, a piszący powinien był sam sobie odpowiedzieć, podobnie jak może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na coś takiego nie odpowiadamy.                                                                                            

                                                                                                                         Redakcja Portalu


CZYTAJ TAKŻE:

O NAS (Redakcja) http://www.portal.lapy.pl/strona/60,o-nas-redakcja.html

UKP Ostrzeżenie http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/ostrzezenie

Komunkat http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/152,komunikat-redakcji-portalu.html