2014-09-02

Ulica Sikorskiego ? nowa nawierzchnia i slalom koło studzienek

Województwo remontuje ul. Sikorskiego. Studzienki są o 2-3 cm i głębiej zaniżone. Denerwuje to kierowców. Łapska władza udaje, że tego nie widzi.

Ulica Sikorskiego jest drogą wojewódzką i województwo (a konkretnie zarządca drogi – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich) remontuje swoją ulicę. Łapska władza nie ma z tym nic wspólnego, ale pewnie zapisze to do swoich sukcesów, jak wiele innych cudzych działań i pomysłów. Województwo postanowiło ulicę wyremontować, bo jej stan znacznie się pogorszył  w czasie, gdy remontowano most w Bokinach i ruch samochodów nieosobowych został skierowany przez Łapy. Na remont bardzo zniszczonej nawierzchni ulicy Sikorskiego był więc najwyższy czas. Ale mieszkańcy pytają (otrzymujemy liczne głosy w tej sprawie), dlaczego tak spartaczono wylanie asfaltu przy studzienkach. I czemu łapska władza się temu cały czas przygląda? Dlaczego nie reaguje? Ostatnio na sesji podnosili ten temat radni (zarówno władzy i opozycji). Zastępca Burmistrza obiecał „zorientować się w sprawie”? Czekamy. I w imieniu kierowców upominamy się o „poprawienie studzienek” w ulicy Sikorskiego.


CZYTAJ TAKŻE:
2014-02-10. Daniłowo już nie odcięte od świata. PRESJA BYŁA POTRZEBNA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/202,danilowo-juz-nie-odciete-od-swiata-presja-byla-potrzebna.html.

2014-04-16. Władze straszą przedsiębiorcami – w sprawie przejazdu kolejowego (b. ZNTK). http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/282,wladze-strasza-przedsiebiorcami--w-sprawie-przejazdu-kolejowego-b-zntk.html

2013-12-12. Slalomem po ulicach. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/103,slalomem-po-ulicach.html

2013-12-24. Uwaga – jest ślisko! Śliskość będzie wyjaśniana na komisji. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/140,uwaga--jest-slisko-sliskosc-bedzie-wyjasniana-na-komisji.html