2014-11-06

Letni ?barek piwny? koło Urzędu czyli jak młodzież spędza czas

Zdjęcia pokazują, że na tyłach budynku PZU (wraz z USC) mieścił się ?ogródek piwny?. Pod bokiem Urzędu młodzież miała ?melinkę?. Takich miejsc w Łapach są dziesiątki, może setki.

Zdjęcia pokazują, jak młodzież spędza czas niemal pod oknami Pana Burmistrza. Budynek w części jest własnością Gminy, a w części był własnością PZU. Teren wokoło budynku należy także do Gminy. To jedno z bardzo wielu miejsc, gdzie młodzież pije piwo, spędza wieczory, siedząc na „murku”. Część należąca do PZU została niedawno sprzedana i nowy właściciel kompletnie modernizuje obiekt, skończył się więc żywot „piwnego barku” pod oknami Pana Burmistrza. Ale młodzież znajdzie sobie inne miejsce. Takich miejsc są setki. To smutne, że w tej kadencji władze tego problemu zdają się zupełnie nie dostrzegać. Dlaczego, mimo intensywnej pracy OKF, Domu Kultury, Biblioteki, placówek oświatowych itd. z niezrozumiałych powodów ogranicza się fundusze na sport, na kulturę, na zajęcia pozalekcyjne. Dobre inicjatywy przepadają, bo władza ma inne priorytety.