2015-03-26

R. Czepe jedynym radnym powiatu, podającym dane o sobie, numer telefonu i adres mejlowy

Nie chwaląc (bez przesady: chwaląc i się chwaląc) należy powiedzieć, że R. Czepe jest jedynym radnym powiatowym, którego dane są opublikowane na stronie Powiatu.
1

Radny R. Czepe  wystąpił z interpelacją  w sprawie publikowania na stronie Powiatu podstawowych danych na temat radnych, w tym danych kontaktowych. Okazało się to jednak zbyt trudne, wymagające biurokratycznych działań itd. Zgodzono się jedynie opublikować właśnie dane radnego R. Czepe. W ten sposób jest pierwszym (i jak dotąd jedynym) radnym w historii Powiatu Białostockiego, którego numer telefonu i adres mejlowy zostały podane do publicznej wiadomości.  A przecież to powinno być normą. O ile wiem, kilkoro radnych zamierza uczynić podobnie i opublikować swoje dane. Niedawno na banerze głównym Powiatu pojawiły się krokusy, a więc kwiatki wczesnowiosenne. Może okażą się zwiastunem wielu pozytywnych zmian także na tej stronie i także co do aktywności radnych.

Link do inf. na stronie Powiatu Białostockiego: http://www.powiatbialostocki.pl/index.php/rada-powiatu (zrzut strony poniżej).

Link do interpelacji w spr. publikowania informowania o radnych. http://www.powiatbialostocki.pl/index.php/rada-powiatu/interpelacje-i-zapytania/1003-98765