2015-08-11

Starosta, Wiceminister i Wicewojewoda (wszyscy z PSL) omówili temat łapskiego szpitala

Przed kilkunastoma dniami w sprawie łapskiego szpitala spotkali się: Starosta A. Pełkowski, Wiceminister C. Cieślukowski i Wicewojewoda W. Żyliński ? trzej z PSL (dwaj na liście do Sejmu). Omawiali temat łapskiego szpitala. Co wynikło ze spotkania?

Czy spotkanie miało charakter czysto polityczny i przedwyborczy, skoro Wiceminister Cezary Cieślukowski i Wicewojewoda Wiesław Żyliński kandydują do Sejmu z listy PSL? Oficjalnie PSL tego nie potwierdzi. Czy można wierzyć, że spotkanie miało na celu coś więcej, niż pokazanie się w mediach w związku z nośnym medialnie tematem łapskiego szpitala? Pewnie nie, skoro żaden komunikat nie pojawił się na stronie internetowej powiatu. Co można było usłyszeć od Pana Starosty i Pana Wiceministra? To, że szpital w Łapach powinien istnieć, ale w odpowiedniej formule. Jakiej? „Trzeba się nad nią zastanowić”. W spotkaniu wziął udział szef Podlaskiej Kasy Chorych. Udział wziął także Jan Perkowski Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Białostockiego. Dyrektor Tadeusz Gniazdowski poinformował, że chce wprowadzić opieką długoterminową dla osób starszych i połączyć istniejące zakład opiekuńczo-leczniczy ze stacją dializ. Taki pododdział geriatrii ruszyłby za kilka lub kilkanaście miesięcy. Według starosty Pełkowskiego to przebranżowienie szpitala (nie wiadomo, co jeszcze się na nie składa) ma sprawić, że placówka w ciągu 3 - 4 lat wyjdzie na prostą. (Nie podano jednak z jakimi oddziałami). Także Wiceminister C. Cieślukowski podkreślał, że restrukturyzacja łapskiego SPZOZ  jest wskazana i to właśnie pod kątem opieki długoterminowej. Zasugerował, że szpital może wziął udział w konkursie Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie utworzenia dziennego domu opieki medycznej, bo będą pieniądze na pilotażowy program realizowany w 40 powiatach. Poinformowano też, że Gmina Łapy otrzymała warunek, że jeśli nie poniesie kosztów programu naprawczego, szpital nie utrzyma się.


ZOBACZ TAKŻE:

2015-07-26. Kurier Poranny. (J. januszkiewicz). Wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski: Łapski szpital jest potrzebny (zdjęcia) http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150726%2FREGION03%2F150729756

2015-07-24.  Radio Białystok. Rozmowy na temat przyszłości szpitala w Łapach. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/125760

2015-07-25. Gazeta Wyborcza. Wiceminister zdrowia: Szpital w Łapach powinien zostać. http://m.bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,106505,18425593,wiceminister-zdrowia-szpital-w-lapach-powinien-zostac.html

2015-08-10. Gazeta Łapska o szpitalu – wypowiedzi radnych Powiatu i Burmistrz Łap http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/652,gazeta-lapska-o-szpitalu--wypowiedzi-radnych-powiatu-i-burmistrz-lap.html

10_png.png