5000-07-01

UKP_Ostrzezenie

REGULAMIN

Urzędu Kontroli Plotek oraz

OSTRZEŻENIE

przed skutkami niewłaściwego

korzystania z Urzędu Kontroli Plotek

 

Informujemy, ostrzegamy i wyjaśniamy, że:

 

 1. Urząd Kontroli Plotek (w skrócie zwany Urzędem lub UKP) jest urzędem kontrolnym z prawdziwego zdarzenia i swoją misję sprawdzania oraz kontrolowania plotek traktuje niezwykle (ale nawet bardziej niż niezwykle) poważnie.

 2. Działalność Urzędu Kontroli Plotek służy przede wszystkim weryfikowaniu lokalnych plotek i wieści.

 3. Urząd Kontroli Plotek działa całkowicie społecznie i opiera się na społecznej pracy wolontariuszy. W przeciwieństwie do tych, którzy wygodnie siedzą na etatach (zwykle załatwionych po znajomości) i fabrykują plotki.

 4. Urząd Kontroli Plotek w żadnym wypadku nie rozpowszechnia plotek, ale zupełnie odwrotnie: Urząd plotki sprawdza, bada, kontroluje, wyjaśnia, weryfikuje, objaśnia, interpretuje, wyłuszcza, naświetla i bez litości obnaża, zwłaszcza zwalczając plotki nieprawdziwe, którymi szczególnie się brzydzi.

 5. Urząd Kontroli Plotek może w dowolny sposób i w dowolnych okolicznościach powziąć informacje na temat występujących na danym obszarze plotek. Okoliczności pozyskania plotki nie mają znaczenia, bowiem plotka ma to do siebie, że albo jest, albo jej nie ma. Jest powszechna (lub dość powszechna), albo nie ma jej wcale.

 6. Urząd Kontroli Plotek nie bada stopnia nasilenia danego terenu określoną plotką. To może ewentualnie uczynić władza lokalna, mająca do tego odpowiednie służby i środki lub wyspecjalizowane instytucje, czy też organizacje.

 7. Urząd Kontroli Plotek jak i cały nasz biuletyn „Portal Łapski” ma charakter informacyjno-edukacyjno-satyryczny, przy czym Urząd ma charakter znacznie bardziej satyryczny, bowiem stawia sobie wyższe cele wychowawcze i edukacyjne. Jak wiadomo, nic tak skutecznie nie wychowuje, jak trafna satyra, a styl ironiczny i satyryczny zwiększa wartości edukacyjne.

 8. Z Urzędu Kontroli Plotek nie powinny korzystać osoby pozbawione poczucia humoru.

 9. Dopuszcza się, aby z Urzędu Kontroli Plotek korzystały osoby pozbawione poczucia humoru, pod warunkiem, że będą to czyniły pod opieką i kontrolą osób trzecich (niepozbawionych poczucia humoru), które, jak mówi nasz jakże mądry i rozplotkowany lud, wszystko im roztłumaczą.

 10. Urząd Kontroli Plotek ma prawo być niepoprawnym, zwłaszcza niepoprawnym politycznie i nikt nie może żądać, aby kiedykolwiek był poprawny.

 11. Urząd Kontroli Plotek służy wszystkim Mieszkańcom i nie dzieli ich na żądne kategorie. Urząd zdaje sobie jednak sprawę, że Mieszkańcy sami dzielą się na co najmniej cztery grupy. Pierwsza grupa tworzy plotki. Tą grupą brzydzimy się tym bardziej, im bardziej jej przedstawiciele tworzą plotki fałszywe, a tym bardziej jeszcze, gdy fałszywymi plotkami krzywdzą innych. Druga grupa powtarza zasłyszane plotki w wersji oryginalnej, bez względu na to, czy je rozumie, czy też nie. Wyróżniamy tu zatem dwie podgrupy. Jedna powtarza plotki, rozumiejąc je, a druga nie pojmując, o co chodzi. Tu z kolei są dwie podpodgrupy. Jedna wie, że nie rozumie, a druga tego nie zauważa. Trzecia grupa (nie podgrupa!) powtarza plotki w wersji zmienionej, przy czym mamy do czynienia w kilkoma podgrupami. Jedna podgrupa zmienia plotki, bo nie umie zapamiętać. Druga zmienia je, bo ich nie rozumie, a skoro nie umie rozpoznać sensu, to i nie potrafi go przekazać, a trzecia przekazuje je zmienione świadomie. Przy tym jedna podpodgrupa zmienia je, bo uważa, że w nowej wersji plotka będzie lepiej (kwestia semantyczna) lub wiarygodniej (kwestia narracyjna) brzmiała, druga podpodgrupa zmienia je dla własnych interesów (czasem, aby komuś lub czemuś zaszkodzić). Trzecia podpodgrupa może posunąć się tak daleko, że staje się pierwszą grupą, a tą grupą brzydzimy się tym bardziej, im bardziej jej przedstawiciele tworzą plotki fałszywe, a tym bardziej jeszcze, gdy fałszywymi plotkami krzywdzą innych. Jest też czwarta grupa, która nie powtarza zasłyszanych plotek i nie wierzy plotkom, dopóki ich nie zweryfikuje. I właśnie na tę grupę najbardziej liczymy. To oni tak naprawdę są zainteresowani sprawdzaniem plotek przez nasz Urząd. Wieść głosi, że jest jeszcze piąta grupa, która w ogóle nie słucha plotek, nie powtarza plotek i nie tworzy plotek, ale to tylko plotka.

 12. Urząd Kontroli Plotek jest otwarty dla każdego (nasza misja kontrolowania plotek każe nam znosić wszystkich) i dostępny o każdej porze.

 13. Do Urzędu Kontroli Plotek najlepiej zwracać się drogą mejlową. Nie należy przy tym zachowywać zbędnej, sztucznej i głupiej powagi, znanej z innych (często dennych lub przesadnie poważnych czyli głupio poważnych) urzędów.

 14. Do Urzędu Kontroli Plotek każdy może zwrócić się o skontrolowanie określonej plotki lub wieści. (Nie musi przy tym zapewniać, że nie wie, skąd ją zna lub kto jest jej autorem). Każdy może zadać pytanie lub wskazać problem, którym żyje nasza społeczność, grupa, krąg osób, małżonek lub małżonka, kolega lub koleżanka z wojska, sołtys lub sołtysowa, córeczka radnego, teściowa i ten sąsiad, o którym wszyscy dobrze wiemy, że…

 15. Wszystkie kwestie staramy się szczegółowo wyjaśniać i rzetelnie weryfikować.

 16. Nikt nie ma obowiązku lubienia Urzędu Kontroli Plotek.

 17. Nikt nie ma obowiązku czytania Urzędu Kontroli Plotek.

 18. Każdy ma obowiązek powstrzymania się przed powtarzaniem jakchkolwiek plotek i wieści, zanim nie zostały sprawdzone przez Urząd Kontroli Plotek. A poza tym zwyczajnie nie wypada powtarzać niesprawdzonych plotek. Zawsze powinno się je sprawdzić. A już całkiem niegodnie jest powtarzanie fałszywych plotek, gdy zostały zweryfikowane przez nasz Urząd. Bez względu na to, czy się komuś Urząd Kontroli Plotek podoba, czy też nie.

 19. Urząd Kontroli Plotek nie zabiega o to, by się komuś podobać. Urząd nie przejmuje się tym, że czy będą rozpowiadane plotki na jego temat, bo Urząd zawodowo zajmuje się plotkami i żyje z plotek. 

To tylko najważniejsze z wielu zasad, które trzeba bezwzględnie poznać, aby móc bezpiecznie, zdrowo, spokojnie i komfortowo korzystać z Urzędu Kontroli Plotek.

(Redakcja Portalu)

2012-12-31


CZYTAJ TAKŻE:

ZASADY PORTALU http://www.portal.lapy.pl/strona/59,zasady.html

O NAS http://www.portal.lapy.pl/strona/60,o-nas-redakcja.html