2014-12-08

Tak Burmistrz W. Brzosko chciał w Urzędzie załatwić Sekretarz U. Jabłońską

Ta sprawa pokazuje, jak Burmistrz W. Brzosko chciał przed wyborami załatwić kandydatkę na Burmistrza U. Jabłońską ? przed załogą Urzędu i w ramach organizacji Urzędu.
1

Niemal dwa miesiące przed wyborami, w czwartek  18 września 2014 r., Burmistrz Wiktor Brzosko zwołał na godzinę 8 spotkanie pracowników Urzędu Miejskiego. Prawie 50 osób. Sądzono, że będzie omawiany temat podwyżek, bo tu i ówdzie mówiło się, że przed wyborami mają być – po prawie 6 lat zamrożenia urzędniczych poborów w Łapach. Okazało się, że chodzi o osąd nad Sekretarz Urszulą Jabłońska, kandydatką na Burmistrza Łap. Mimo że U. Jabłońska spóźniła się na zebranie, W. Brzosko zaczął mówić o niej pod jej nieobecność. Stwierdził, że ponieważ Sekretarz kandyduje na Burmistrza Łap, więc nie może mieć do niej zaufania.  Zapowiedział cofniecie jej pełnomocnictw, nie będzie niczego podpisywać, a w związku z tym nie ma potrzeby, aby pracownicy przychodzili do niej ze sprawami. Zapowiedział, że przejdzie na czwarte piętro.  Urszula Jabłońska już na spotkaniu zapytała, co ze sprawami, które dotąd prowadzi, na co usłyszała, że decyzja o tym zapadnie w późniejszym terminie. Na drugi dzień Sekretarz U. Jabłońska wystąpiła do Burmistrza W. Brzoski z pismem, które publikujemy tutaj i poniżej. Odpowiedzi nie otrzymała. 

Z relacji świadków, w tym samej zainteresowanej, wynikało, że po zebraniu wielu pracowników nie kryło niesmaku z całej tej sytuacji i choćby w drobny sposób wyrażało solidarność z urzędniczką. Temat był także omawiany przez sztab wyborczy PiS. Sprawa była bardzo poważna. Rozważano protest wyborczy, ale ostatecznie uznano, że należy czekać, czy faktycznie W. Brzosko odbierze U. Jabłońskiej prowadzenie wszystkich spraw, zakaże kontaktu z pracownikami i skieruje ją na czwarte piętro, aby maksymalnie ograniczyć kontakty. Ponieważ zapowiedzi te nie zostały zrealizowane (a przynajmniej nie w tak jaskrawy i ewidentny sposób), temat do wyborów zawieszono, nie poruszając go w kampanii. Nie ma jednak powodów, aby go nie upublicznić. W ostatnich dniach sprawowania urzędu przez W. Brzoskę radny R. Czepe (pełnomocnik PiS w Łapach) wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o przekazanie pism i notatek w tej spawie. Burmistrz W. Brzosko nie odpowiedział. Odpowiedzi udzielił (tutaj) już w tej kadencji Z-ca Burmistrza K. Gołaszewski.   

pismo_u_jablonska_png.png