2014-12-16

13 grudnia - 33. rocznica stanu wojennego

Obchody potrzebne, ale

To cenne, że postanowiono w Łapach upamiętnić 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Za inicjatywę bezwzględnie należy się pochwała Łapskiemu Towarzystwu Regionalnemu i współorganizatorom (Domowi Kultury i in.). Ale nie można się ograniczyć tylko do pochwał, może warto podpowiedzieć to i owo. Od dawna było wiadomo, że na 13 grudnia zapowiedziana jest warszawska manifestacja. Spotkanie z prelekcją mogło się więc odbyć w przeddzień. Do Warszawy w obronie demokracji wyjechało ponad 20 osób, to tyle, ile było i na prelekcji.

Pewnie i z tego powodu pod Krzyżem ZNTK zebrało się kilka osób. Interesująca prelekcja „Alfabet stanu wojennego”  byłaby zapewne jeszcze ciekawsza, gdyby doboru tematów nie wymuszały litery alfabetu, a znacznie więcej pokazano fotografii. Ale przede wszystkim, co podkreślało kilkoro słuchaczy, zabrakło litery Ł – czyli Łap. Wspomnienia tego, co działo się na Ziemi Łapskiej, a już bezwzględnie przypomnienia internowania, aresztowania i działalności J. Beszty-Borowskiego, jednego z najaktywniejszych działaczy poziemnej „S” na Podlasiu . Ale i innych. Podstawą może być rozdział w znakomitej monografii P. Sobieszczaka – a że ma ona wiele niedomówień, była okazja je dopowiedzieć. Ale i skupić się na osobach szczególnie represjonowanych na Podlasiu. Ukazać regionalne wydawnictwa IPN i in. o tym okresie w naszym województwie, bo trochę już pracy badawczej i wydawniczej wykonano.  

Ale to już na przyszłość. Jest czas zebrać materiały, opracować. Przy tej okazji warto pochwalić Bibliotekę Publiczną, która także przygotowała wystawę w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. I tam lokalne elementy się pojawiły.


 ZOBACZ TAKŻE:

2014-12-14. Kurier Poranny, jul, „Mieszkańcy uczcili 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego” http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141214/REGION03/141219858  

https://www.facebook.com/groups/844276232258395/?notif_t=group_admin 

Informacja na stronie gminnej (tam galeria zdjęć ze spotkania) http://lapy.podlasie.pl/index.php/aktualnosci/10110-lapy-uczcily-pamiec-ofiar-stanu-wojennego   

CZYTAJ TAKŻE: 

2013-12-13. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. FOTO http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/112,rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-foto-.html

Dział HISTORIA http://www.portal.lapy.pl/historia