2015-02-26

Realizacja Rail Baltiki Czyżew - Warszawa do 2023 roku zagrożona

Planowane zakończenie modernizacji linii kolejowej E 75 Rail Balitica m.in. na trasie Warszawa ? Białystok może ulec przesunięciu. Kiedy dotrze do Łap?
1

Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace przy przebudowie trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku Warszawa Rembertów – Tłuszcz (Sadowne).  Po modernizacji ruch kolejowy będzie mógł się odbywać z prędkością do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych. Obecnie trwają prace na stacji Tłuszcz (demontowane są tory, rozpoczęła się rozbiórka peronów i wiat peronowych). Planowane jest wybudowanie trzech peronów wyspowych (dwa o długości 400 m i jeden 200 m), demontowana jest także kładka dla pieszych, a w to miejsce wybudowane zostanie podziemne przejście. Jak się jednak okazuje, pojawiają się problemy z odcinkiem Czyżew – Białystok. Nadal nie wiadomo, kto ma projektować ten odcinek magistrali E75. W 2015 r. zaplanowano zakończenie procesu przygotowania inwestycji, ale sprawa znajduje się w sądzie. W 2014 r. zaskarżone zostało rozstrzygnięcie  przetargu na wykonanie projektu modernizacji. Wykonawcą zostało konsorcjum   KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne i KV Consultores De Ingenieria, Proyectos y Obras, jednak Krajowa Izba Odwoławcza wykazała, że cena oferty była rażąco niska. PKP PLK odwołały się od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej i sprawa trafiła do sądu. Termin rozstrzygnięcia nie jest znany. 


ZOBACZ TAKŻE: 2015-02-10. Rynek Kolejowy, ms, „Realizacja Rail Baltiki do 2023 roku zagrożona. Projektowanie linii utknęło w sądzie” http://www.rynek-kolejowy.pl/55726/realizacja_rail_baltiki_do_2023_roku_zagrozona_projektowanie_linii_utknelo_w_sadzie.html