2015-03-04

Dr T. Borowski-Beszta i J. Rydzewski Honorowymi Obywatelami Łap

Dr Tadeusz Borowski-Beszta i Jerzy Rydzewski zostali Honorowymi Obywatelami Miasta i Gminy Łapy. Uroczyste wręczenie aktów nadania tytułu nastąpi w piątek (6.03.2015). o godz. 10.

Uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa tym zasłużonym i znanym osobom zostały podjęte przez radnych Rady Miejskiej na sesji 30 stycznia 2015 r. jednogłośnie. Ich życiorysy prezentujemy poniżej. Uroczyste wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy nastąpi w piątek, 6.03.2015 r., o godz. 10:00, w Inkubatorze Przedsiębiorczości na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łapach. Sprawa nadania obywatelstwa obu tym zacnym osobom była omawiana w samorządzie łapskim już  w poprzedniej kadencji. Inicjatorem nadania tytułu honorowego obywatelstwa Jerzemu Rydzewskiemu był wówczas Stanisław Kosicki (który poświęcił J. Rydzewskiemu publikację w Gazecie Łapskiej  in.,  a następnie opublikował książkę „Niezwykłe życie Profesora” – zobacz link poniżej), zaś dr. Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie radny Roman Czepe. O przyjęcie obu wniosków zabiegał wówczas Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość i uzyskał poparcie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Ze względu na zbliżający się koniec kadencji niektórzy z pozostałych radnych proponowali, aby temat podjęła już nowa Rada. I tak też się stało. W tej kadencji wnioski poparły wszystkie kluby i wszyscy radni. Zachęcamy do zapoznania się z notami biograficznymi obu Honorowych Obywateli. Możemy być dumni z tak wybitnych i zasłużonych Mieszkańców.

Dr Tadeusz Borowski-Beszta  – nota biograficzna http://lapy.podlasie.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/10333-tadeusz-borowski-beszta-nota-biograficzna

Jerzy Rydzewski – nota biograficzna http://lapy.podlasie.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/10332-jerzy-rydzewski-nota-biograficzna

Uchwała Rady nr V/36/15 z dnia 2015-01-30 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Łapy Panu Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie  http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/uchw_r_0130_v_36_15.htm?&lpid=Uchwaly_da5b6891bf4c60a&lvl=MjAxNSUlMDElJQ%3D%3D&llvl=

Uchwała Rady nr V/37/15 z dnia 2015-01-30 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Łapy Panu Jerzemu Rydzewskiemu  http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/uchw_r_0130_v_37_15.htm?&lpid=Uchwaly_da5b6891bf4c60a&lvl=MjAxNSUlMDElJQ%3D%3D&llvl= 


ZOBACZ TAKŻE: Informacja na stronie gminnej. 2015-03-04. Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Łapy  http://www.lapy.podlasie.pl/index.php/miasto-i-gmina/10334-honorowi-obywatele-miasta-i-gminy-lapy (Zdj. ze str. gminnej).

CZYTAJ TAKŻE:

2014-09-26. Nagroda „Świadek Historii” dla dr. T. Borowskiego-Beszty i E. Dziemianowicza. GALERIA http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/481,nagroda-swiadek-historii-dla-dr-t-borowskiego-beszty-i-e-dziemianowicza-galeria.html

2014-04-08. Spotkanie z dr. T. Besztą-Borowskim - Sybirakiem, lekarzem, społecznikiem http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/271,spotkanie-z-dr-t-beszta-borowskim---sybirakiem-lekarzem-spolecznikiem-.html

2014-08-24. Promocja książki o Profesorze Jerzym Rydzewskim. FOTO http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/441,promocja-ksiazki-o-profesorze-jerzym-rydzewskim-foto.html