2015-03-06

Zmarł Sławomir Puścian (1967 - 2015)

Miał 48 lat. Był radnym Rady Miejskiej w Łapach VI kadencji, radnym Spółdzielni Mieszkaniowej ?Kolejarz?, Prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?Sosenka?.
1

Urodził się 17 czerwca  1967 r. w Łapach. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej o specjalności inżynieria bezpieczeństwa oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  o specjalności organizacja i administrowanie, a także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zawodowo zajmował się bezpieczeństwem pracy, zarówno pracując dla firm, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą, głównie szkoleniową.

Aktywnie działał społecznie. Był Prezesem Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SOSENKA” w Łapach (w 2012 uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” przez Krajową Radę PZD w Warszawie), Przewodniczącym Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Łapach, radnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” (przez wiele lat był członkiem Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, ale także czasowo pełnił obowiązki Zastępcy Prezesa Spółdzielni). Co roku brał udział w kwestach „Ocalić od zniszczenia” organizowanych przez ŁTR na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na łapskim cmentarzu.

Związany był z wieloma ugrupowaniami politycznymi, ale zawsze poszukiwał miejsca po prawej stronie sceny politycznej. W 2006 r. bez powodzenia kandydował do Rady Miejskiej z listy LPR.  W 2010 r. został radnym Rady Miejskiej w Łapach z listy Naszego Podlasia. W Radzie należał do Komisji Finansowej oraz Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu, a także Komisji Infrastruktury. Mimo że był w obozie władzy, niejednokrotnie głosował razem z opozycją, popierając niektóre wnioski Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Był człowiekiem zawsze mającym swoje zdanie, niezależnie od tego, do jakiego obozu należał. Można było się z nim zgadzać lub nie, ale należało doceniać niezależność myślenia, a to wcale nie jest częsta cecha w samorządzie. Był radnym aktywnym, często zabierał głos w dyskusjach, występował o informacje, wymagał wyjaśnień. Należał do tych nielicznych radnych, którzy w dyskusji na początku 2014 r. zdecydowanie wyrazili sprzeciw budowaniu skweru-pomnika na placyku miedzy ulicami Cmentarną i Ks. H. Bagińskiego poświęconego jednej rodzinie żydowskiej, uznając, że w mieście wypada tablicą uhonorować całą społeczność żydowską. W tej sprawie wypowiadał się mediom, choć niejedna osoba wolała wówczas tego tematu uniknąć. A niektóre media próbowały zrobić z tej sprawy aferę. (Jeden z tytułów brzmiał: „Awantura o pamięć Żydów”). Także jako jeden z bardzo nielicznych miał odwagę wypowiadać się w mediach w sprawie gender i podjętego przez Radę Miejską stanowiska. W 2011 z Komitetu Wyborczego Prawica kandydował do Sejmu. W 2014 r. w związku z dobrą współpracą w Radzie Miejskiej Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało mu kandydowanie ze swej listy do samorządu. Ostatecznie wystartował jednak z Naszego Podlasia. (W 2010 r. to on zwracał się do Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie na listę, ale wówczas PiS już miał ustalonych kandydatów w okręgach). Nie został radnym. Był członkiem Prawicy Rzeczypospolitej.  

Działał w Łapskim Stowarzyszenie Klubów Abstynenta – Klub Abstynenta „Przyszłość”. Był  m.in. Wiceprezesem Zarządu. Nie wszyscy wiedzieli o jego poważnych osobistych problemach, o jego walce ze sobą, z chorobą. Nie wszyscy to rozumieli. Przez całe życie był związany z Łapami. Tutaj się ożenił. Miał syna i córkę. Zmarł w nocy ze środy na czwartek, 5 marca 2015 roku.

Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Od godz. 16.00 w piątek (6.03.2015) trumna z ciałem śp. Sławomira Puściana jest wystawiona w Domu Pogrzebowym przy ul. Matejki w Łapach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę (7.03.2015). Rozpoczną się o godzinie 13:00 wyprowadzeniem z Domu Pogrzebowego do kościoła pw. Św. Krzyża w Łapach (ul. Matejki), gdzie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne.

[Zachęcamy do opublikowania wspomnień o Zmarłym].


PS[2015-03-06]. Informacja i kondolencje na stronie gminnej: http://lapy.podlasie.pl/index.php/miasto-i-gmina/10339-zmarl-pan-slawomir-puscian