2015-06-02

Zmarł Biskup Senior Tadeusz Zawistowski (1930 - 2015) wielki patriota

1 czerwca zmarł Bp Tadeusz Zawistowski - Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Łomżyńskiej. Przeżył 85 lat, w tym 60 lat kapłaństwa i 42 lata biskupstwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 i 5 czerwca w Łomży (diec. łomżyńska) i Sztabinie (diec. ełcka).
1

Biskup Tadeusz Józef Zawistowski urodził się w 16 stycznia 1930 r. w Sztabinie k. Augustowa (obecnie diecezja ełcka). Tuż po zakończeniu wojny, w lipcu 1945 r., był świadkiem jak funkcjonariusze NKWD z batalionu „Śmiersz” (śmierć szpionom) z rodzinnego domu wyprowadzili jego trzech wujków w ramach tzw. Obławy Augustowskiej. (Na terenie Augustowszczyzny, Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny aresztowano wówczas ponad dwa tysiące osób, zwłaszcza członków Armii Krajowej i ponad 600 zamordowano).

Nauki na poziomie szkoły średniej pobierał w Sztabinie, gdzie po zakończeniu II wojny światowej miejscowy proboszcz zorganizował klasy gimnazjalne: w Gimnazjum Księży Salezjanów w Różanymstoku, w Augustowie, a także w Gimnazjum i Liceum Humanistycznym im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, gdzie w 1950 złożył egzamin dojrzałości. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W latach 1950–1955 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Święceń kapłańskich udzielił mu w katedrze łomżyńskiej 3 lipca 1955 r. Biskup Łomżyński Czesław Falkowski. W latach 1955–1956 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Kobylinie. W latach 1956–1961 studiował filologię klasyczną na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia ukończył z tytułem magistra. Od 1961 do 1962 był duszpasterzem w parafii pw. św. Jakuba w Sztabinie. Od 1962 do 1990 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Prowadził zajęcia z języka łacińskiego, a później także z języka greckiego. W łomżyńskim seminarium w latach 1969–1970 pełnił funkcję prefekta, a w latach 1970–1973 sprawował urząd rektora. W 1967 został ustanowiony diecezjalnym duszpasterzem inteligencji technicznej i twórców kultury, a w 1971 objął funkcję sędziego prosynodalnego. Zajmował stanowisko sekretarza Rady Kapłańskiej.  W 1971 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Łomży.

12 maja 1973 r. otrzymał nominację na Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 czerwca 1973 r. z rąk Ojca Świętego Pawła VI w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Laus Deo – Pax hominibus” (Chwała Bogu – Pokój ludziom). W Kurii Diecezjalnej był Przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego, Przewodniczącym Wydziału Personalno-Administracyjnego, Dyrektorem Wydziału ds. Zakonnych i Moderatorem Kurii. Wszedł w skład Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W latach 1982–1983 pełnił funkcję Administratora Diecezji. W ramach Episkopatu Polski był członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i Komisji ds. Duszpasterstwa Rolników.

Już jako ksiądz pozostawał w zainteresowaniu aparatu bezpieczeństwa, a po przyjęciu sakry jego działalność była odnotowywana w gromadzonych materiałach i przygotowywanych opracowaniach SB. Momentem szczególnie istotnym, przyciągającym uwagę Służby Bezpieczeństwa, okazało się zaangażowanie bp Tadeusza Zawistowskiego w ruch społeczny, skutkujący powstaniem NSZZ „Solidarność”. W latach 80-tych ubiegłego wieku był także Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. I jako taki m.in. 1 września 1984 r., w kościele Fara w Białymstoku, dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci poległych w latach 1939-1944 żołnierzy AK Okręgów białostockiego, wileńskiego i nowogródzkiego, co także zostało potraktowane jako wrogie działanie wobec władz PRL. Był kapłanem i biskupem niezłomnym.

Posługę pasterską jako Biskup Pomocniczy zakończył w 2006 roku (11 lutego 2006 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z pełnienia obowiązków Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej). W 1988 otrzymał Krzyż Armii Krajowej. 13 października 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla środowiska kombatantów, za działalność na rzecz podtrzymywania tradycji patriotycznych”. W 2011 r. IPN przyznał mu odznakę honorową „Świadek Historii”.

W kwietniu 2008 r. Rada Powiatu Łomżyńskiego nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego. W listopadzie 2008 r. uczestniczył w odsłonięciu i poświęceniu pomnika Niepodległości w Łapach. (Niestety, nie możemy dać linku do galerii zdjęć z tej uroczystości, bo została usunięta ze strony gminnej). Wygłosił wówczas wspaniałe patriotyczne kazanie.

Zmarł 1 czerwca 2015 r. o godz. 2.00 w nocy, w szpitalu w Łomży. Przeżył 85 lat, w tym 60 lat kapłaństwa i 42 lata biskupstwa.

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Tadeusza Zawistowskiego rozpoczną się w czwartek 4 czerwca w Łomży wystawieniem trumny z ciałem w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (kościół seminaryjny) od godz. 16.00. O godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji śp. Zmarłego w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 5 czerwca. O godzinie 10.30 nastąpi eksporta do katedry łomżyńskiej. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Abp. Józefa Michalika, homilię wygłosi Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Stefanek. Po Mszy Świętej ciało Zmarłego zostanie przewiezione do kościoła parafialnego w Sztabinie (diecezja ełcka). O godz. 16.00 w kościele parafialnym w Sztabinie zostanie odprawiona Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, homilię wygłosi Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Dydycz. Ciało śp. Biskupa Tadeusza Józefa Zawistowskiego zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Sztabinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..

[Zdj. Gość Nd.]

pogrzebowe_png.png