2015-06-16

Zmarła Józefa Bajda (1947 - 2015) Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łapach

Nocą z 15 na 16 czerwca 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarła Józefa Bajda do niedawna Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łapach (funkcję tę pełniła przez 13 lat). Pogrzeb w czwartek (18.06.2015).
1

Była prawdziwą miłośniczką bibliotekoznawstwa i gorącym propagatorem czytelnictwa. Biblioteka była jest życiem. Przez wiele lat aktywnie angażowała się społecznie dla Uhowa, Łap, Gminy.

Poniżej życiorys Zmarłej i wspomnienie opublikowany przez Dyrekcję i Pracowników Biblioteki Miasta i Gminy w Łapach

Józefa Bajda urodziła się w Uhowie w 1947 roku. Ukończyła Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Od 2002 roku była dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. W latach 1990-2002 radna Miasta Łapy, do 1994 r. przewodnicząca Komisji Kultury, 1994-1998 członek Zarządu Miasta, 1998-2002 członek Komisji Finansowej i Prawnej. Przez wiele lat pracowała społecznie w Radzie Programowej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie, a w latach 90. była jej przewodniczącą. Od roku 1966 do 1982, a ponownie od 2003 działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Pracę zawodową rozpoczęła w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łapach. Następnie była wieloletnim kustoszem Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy pełniła przez 13 lat. Dzięki Jej staraniom biblioteka została skomputeryzowana. Była twórcą Punktu Informacji Biznesowej, który później przekształcił się w Mały Inkubator Przedsiębiorczości, animatorem spotkań literackich działających pod egidą biblioteki. W kierowanej przez Józefę Bajdę placówce w sposób ciągły organizowane są bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych, a w szczególności dla ludzi starszego pokolenia. Dzięki Jej inicjatywie powołany został Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach. Metody Jej pracy spowodowały, że biblioteka w Łapach jest jednym z najważniejszych czynników pobudzania dialogu obywatelskiego, rozwijania praktycznej współpracy z innymi instytucjami, a w szczególności integracji, wymiany informacji wśród czytelników. Pod kierownictwem dyrektor Józefy Bajdy biblioteka została uhonorowana Srebrną Różą Książnicy Podlaskiej za „Szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji książki i czytelnictwa oraz niekonwencjonalne formy pracy na rzecz promocji regionu”.

Pani Dyrektor Józefa Bajda na zawsze zostanie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe śp. Józefy Bajdy rozpoczną się w dn. 18.06.2015 r. (czwartek) o godz. 14:00 wyprowadzeniem z domu przy ul. Mickiewicza 64 do kościoła pw. Św. Wojciecha B.M. w Uhowie, gdzie odbędzie się Nabożeństwo Żałobne.

Dyrektor oraz pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Wspomnienie Zmarłej na stronie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy: http://www.bibliotekalapy.pl/index.php/aktualnosci/1239-zmarla-jozefa-bajda-1947-2015-dyrektor-biblioteki-publicznej-miasta-i-gminy-lapy

Informacja na stronie gminnej: http://www.lapy.pl/index.php?wiad=781