2015-07-14

STANOWISKO Radnych PiS Powiatu w sprawie ratowania szpitala

Podczas ostatniej sesji powiatowej radny R. Czepe w imieniu Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu zgłosił STANOWISKO w sprawie sytuacji szpitala w Łapach.
1

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości na sesji Rady Powiatu przedstawił projekt wspólnego stanowiska w sprawie sytuacji szpitala w Łapach. Jednym z punktów stanowiska był wniosek do Zarządu Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Stanowisko zawierało 3 zasadnicze punkty:

1.      Apel do Zarządu o podjęcie, w oparciu o Dyrekcję SPZOZ, wszelkich niezbędnych działań naprawczych, zapewniających maksymalny zakres działalności tej placówki i przygotowujących ją do nowego kontraktowania pod koniec 2016 r.

2.      Apel o wybór Dyrektora SPZOZ, który zapewni przeprowadzenie skutecznych i prawdziwie prorozwojowych działań naprawczych.

3.      Wystąpienie do Zarządu Powiatu o zorganizowanie spotkania z udziałem wszystkich podmiotów, od których los szpitala jest zależny lub z którymi jest związany, w tym zwłaszcza przedstawicieli NFZ, służb Wojewody Podlaskiego, organów samorządów gmin z obszaru działania SPZOZ w Łapach. Debata taka mogłaby się odbyć w ramach kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu lub posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny. Pragniemy m.in. wiedzieć, jak – biorąc pod uwagę obecną sytuację – przebiega realizacja programu naprawczego? Jakie działania są prowadzone w celu uzyskania nowego kontraktu po 2016 r.? Jaki jest los pozostałych oddziałów – obecnie, lecz także w obliczu nowego kontraktowania? Jaki jest zakres, koszt oraz czas wykonania robót dostosowawczych do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012, w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

Wywiązała się długa dyskusja. Ogłoszono przerwę w obradach na spotkanie konwentu seniorów (szefów wszystkich klubów). Po przerwie radni koalicji wyjaśniali, że nic nie mają przeciwko temu stanowisku, ale… i tu  padały bardzo różne, często wymijające argumenty. M.in. to, że: można z przyjęciem stanowisko poczekać do następnej sesji, że na tej sesji dogłębne zapoznanie się z jednostronicowym stanowiskiem jest trudne, że oni też planują zwołanie sesji nadzwyczajnej, że Starosta zajął w sprawie szpitala podobne stanowisko, co proponowane „Stanowisko” itd. Jedynie radny Wiesław Pusz, były Starosta Powiatu, współodpowiedzialny za dramatyczną sytuację szpitala, zdecydowanie zanegował Stanowisko. Nazwał je nawet picem, na co radny R. Czepe zwrócił mu uwagę, że wypowiada się niegrzecznie i uprzejmie poprosił byłego Starostę, aby po prostu nie picował. Po tych „wysokich lotach” dyskusja powróciła do ogólnie przyjętych norm. W związku z brakiem woli podjęcia wspólnego stanowiska przez radnych rządzącej koalicji radny R. Czepe przedłożył proponowane Stanowisko już jako wystąpienie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poniżej Stanowisko Klubu Radnych PiS. 

stanowisko_rpb_w_spr_szpitala_pl_png.png