2015-07-14

17 lipca. NADZWYCZAJNA SESJA Rady Powiatu w sprawie szpitala

Radni PiS w Powiecie wystąpili o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego w sprawie sytuacji szpitala w Łapach. Sesja odbędzie się 17 lipca 2015 (piątek) o godz. 11.00.
1

Podczas ostatniej (także nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Białostockiego w dniu 10.07.2015 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z propozycją przyjęcia wspólnego stanowiska, ponad podziałami politycznymi, w sprawie sytuacji w szpitalu w Łapach. Jednym z punktów stanowiska była propozycja zwołania nadzwyczajnej sesji. Koalicja nie była przeciwna stanowisku, ale nie zdecydowała się na jego przyjęcie (o tym w odrębnym artykule). W związku z tym Przewodniczący Klubu Radnych PiS Jan Perkowski złożył w imieniu Klubu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. PiS zawnioskował, żeby odbyła się 20 lipca. Wczoraj radni Powiatu zostali poinformowani, że sesja nadzwyczajna została zwołana na piątek (17.07.2015) o godz. 11. Pisaliśmy, że nie został radnym dostarczony porządek obrad, ale należy się domyślać, że jest taki, jaki zaproponowali radni PiS. Uzupełniamy informację: Już po opublikowaniu tego art. przesłano mejlem  porządek (poniżej) i pokrywa się on z porządkiem z wniosku radnych PiS (także publikujemy poniżej). Zgodnie ze złożonym przez radnych PiS Stanowiskiem celem sesji ma być przeprowadzenie obszernej debaty na temat obecnej sytuacji szpitala (SPZOZ) w Łapach, wyjaśnienie przyczyn zaistniałych problemów i poszukiwanie rozwiązań. W tej kadencji temat szpitala pojawiał się niemal na każdej sesji Rady Powiatu, jednak podczas sesji zwyczajnych porządek obrad jest na tyle przeładowany, że nie ma wielu czasu na długą dyskusję. Tymczasem  sytuacja szpitala wymaga takiej dyskusji, nielimitowanej czasem. Debaty w sprawie szpitala odbywały się też m.in. na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny (także na innych komisjach oraz na Radzie Społecznej SPZOZ w Łapach), jednak ostatnie wydarzenia w szpitalu zmuszają do pilnej nieograniczanej czasem debaty. Mamy nadzieję, że zostaną na sesję zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji i organów, od których los szpitala jest zależny.

CZYTAJ TAKŻE: Stop likwidacji szpitala (Na FB): https://www.facebook.com/stoplikwidacjiszpitalawlapach?fref=photo

zaproszenie_radni_fr_png.png sesja_nadzw_png.png