2015-07-29

Powiatowi Radni PiS wystąpili do Ministra Zdrowia z apelem

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Białostockiego wystąpił z pisemnym apelem do Ministra Zdrowia Mariana Zembali o pomoc łapskiemu szpitalowi.
1

Radni PiS (Andrzej Babul, Maria Busłowska, Roman Czepe, Zdzisław Łukaszewicz, Jan Perkowski, Sylwia Rząca, Marek Skrypko, Henryk Suchocki, Marek Żmujdzin, Zenon Żukowski) zwrócili uwagę, że w wyniku złego zarządzania oraz złego nadzoru ze strony Zarządu Powiatu Białostockiego szpital w Łapach znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na dodatek w efekcie skandalicznej decyzji (tłumaczonej brakiem obsady, jakby w naszym kraju nie było lekarzy danej specjalności) od 1 lipca 2015 r. został zamknięty oddział ginekologiczno-położniczy. Oddział mógł być zawieszony, ale celowo nie skorzystano z takiej możliwości. Radni zwracają uwagę, że szpital w Łapach ma swoją długą i dobrą tradycję, służąc mieszkańcom kilku gmin – niegdyś obejmując cały Powiat Łapski, a obecnie część Powiatu Białostockiego. Szpital odgrywa rolę nie tylko w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców, ale także w bezpieczeństwie cywilnym na czas pokoju i wojny, bowiem znajduję się przy ważnej międzynarodowej trasie kolejowej Berlin-Warszawa-Białystok-Moskwa oraz stanowi zabezpieczenie medyczne dla ludności Białegostoku. M.in. z tych powodów szpital ten powinien znaleźć się tzw. sieci szpitali, aby stabilnie funkcjonował i rozwijał się. Tymczasem, jak pokazuje porównanie kontraktów szpitali powiatowych, szpital w Łapach przez lata jest traktowany po macoszemu, a w ciągu ostatnich lat uzyskując w sumie wielokrotnie mniejszy wzrost kontraktu niż inne szpitale. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że szpital w Łapach jest jedynym szpitalem w Powiecie Białostockiem, przypisany więc powinien być do obszaru całego powiatu.  Poniżej tekst pisma do Ministra Zdrowia (autorstwa radnego R. Czepe).

ZOBACZ TAKŻE: 2015-07-30. Radio Białystok.  Łapy  Powiatowi radni PiS proszą ministra zdrowia o wsparcie dla szpitala http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/125900

2015_07_27_pismo_do_min_zdrowia_1_png.png 2015_07_27_pismo_do_min_zdrowia_2_png.png