2015-09-07

Konferencja prasowa ?Rodzina 500 plus? posła D. Piontkowskiego w Łapach

Dzisiaj w biurze PiS odbyła się konferencja prasowa posła Dariusza Piontkowskiego, podczas której poseł przedstawił projekt ustawy w ramach programu PiS ?Rodzina 500+?. Ustawa zapewni rodzinom 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko, a w rodzinach o trudniejszej sytuacji także na pierwsze. Ustawa ma pomóc w pokonaniu kryzysu demograficznego (od 3 lat Polska ma ujemny przyrost

Pieniądze mają stanowić realną pomoc rodzinom w wydatkach na dzieci. Wydatki te – jak podkreślił poseł D. Piontkowski – widoczne są zwłaszcza teraz, we wrześniu, gdy wydatki szkolne często przekraczają bieżące możliwości finansowe rodzin. Nieprzypadkowo we wrześniu, rośnie liczba ofert kredytowych właśnie na wyprawkę szkolną. Gdy rodzice dostaną 500 złotych miesięcznie, nie będą już musieli brać kredytów na wydatki związane z pójściem dzieci do przedszkola czy szkoły.

Program stara się wyjść naprzeciw problemowi spadku dzietności w Polsce. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38 484 tys. osób, tj. o 12 tys. mniej niż w końcu 2013 r. Rok 2014 był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności. Tempo ubytku ludności w 2014 r. wyniosło -0,03% co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 3 osoby (w 2013 r. było to -0,1%, tj. ubyło – odpowiednio – 10 osób).  Projektowana ustawa wprowadza pomoc ekonomiczną w postaci świadczenia wychowawczego skierowaną do rodzin wychowujących dzieci do lat 18. Comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dostaną Rodziny:

·         na  „pierwsze dziecko” – zakres tego uprawnienia zależeć będzie od kryterium dochodowego (do 800 zł); w przypadku dziecka niepełnosprawnego (do 1200 zł) – ale UWAGA! dodatek 500 złotych nie oznacza, że najbiedniejsze rodziny stracą jakiekolwiek inne dodatki i ulgi; wszystkie ulgi i dodatki zostają utrzymane, a 500 złotych jest dodatkowym świadczeniem;

·         na wszystkie dzieci będących drugim i kolejnym dzieckiem – bez zastosowania kryterium dochodowego.

Ile państwo wyda na ten program pieniędzy? Wypłaty świadczeń w roku 2016 wyniosą około 21 mld zł. Trzeba jednak zdecydowanie powiedzieć, że DZIECI TO NIE KOSZT, TO NAJLEPSZA INWESTYCJA!

10_png.png