2014-11-11

Platforma Obywatelska głęboko podzielona w Łapach

Informacje o głębokim podziale w PO całkowicie się potwierdziły. Jedni popierają J. Łapińskiego, inni W. Brzoskę, jeszcze inni U. Jabłońską. Pozostali są zniechęceni do wyborów.
1

Jak się dowiadujemy, zakulisowe zabiegi o wpływy zaczęły się co najmniej przed rokiem, ale prawdziwy podział uwidocznił się przy próbie wyłonienia kandydata Platformy Obywatelskiej na Burmistrza. Odmówił Z-ca Burmistrza K. Gołszaszewski, uznając, że najlepiej opłaci mu się poprzeć W. Brzoskę, który przecież zrobił go swoim zastępcą. W. Brzosko przejął go więc na listę Naszego Podlasia do Powiatu. Odmówiła radna K. Grabowska i kolejne osoby. Zdzisław Jabłoński początkowo „odgrażał się”, że wystartuje przeciwko Brzosce, jednak uznał, że szansy na wybór nie ma, szkoda więc czasu, pieniędzy i nerwów. Dość wcześnie zdecydował o udzieleniu poparcia Jackowi Łapińskiego. Najpierw zakulisowo, a potem w kampanii już  w pełni. On też przyciągnął do obozu J. Łapińskiego inne osoby z PO, w tym m.in. radnego PO W. Godlewskiego. Naturalnie nie odbyło się to z powodów ideowych, a nawet nie wynikało z wiary w sukces J. Łapińskiego (od dawna widać, że ten kandydat jest bez szans). Motywacją była zemsta na Wiktorze Brzosce, którzy obszedł się z nim wyjątkowo niegodnie. Odsunął i usunął z Urzędu, ale liczył na to, że odsunie Z. Jabłońskiego od wpływów politycznych. W. Brzosko sądził, że ma na tyle wyrobione wpływy w PO, że to za nim pójdzie Platforma w Łapach, jako koalicjant Naszego Podlasia, a nie za Z. Jabłońskim. W. Brzosko liczył, że Z. Jabłoński po odejściu z Urzędu zaszyje się w swym myśliwskim domku i odsunie się od łapskiej polityki.

Trzeba przyznać, że W. Brzosko na wpływy w Platformie ciężko pracował (choć w jego wypadku słowa o ciężkim zapracowaniu raczej brzmią ironicznie). Najpierw z całych sił popierał szefa podlaskich struktur PO posła D. Raczkowskiego (do tego stopnia, że w wyborach do Sejmu D. Raczkowski wywieszał w Łapach banery z dopiskiem, że jest popierany przez Burmistrza W. Brzoskę). Kiedy jednak polityczne akcje posła Raczkowskiego spadły, W. Brzosko zaczął demonstrować poparcie dla posła R. Tyszkiewicza. M.in. na sesjach chwalił się dobrymi relacjami i wpływami. Wszystko to miało być podbudową pod poparcie Burmistrza Brzoski przez Platformę w najbliższych wyborach. Wydawało się to mało racjonalne, bo przecież partia rządząca (współrządząca) w kraju, województwie i powiecie bezwzględnie wystawia swoje listy. Ale w Łapach miały zdecydować układy koleżeńskie, podział stanowisk itp. Tyle że szyki W. Brzosce popsuł Z. Jabłoński – odciągając znaczna część PO do obozu J. Łapińskiego. Kto wie, czy dla Brzoski nie okaże się to ciosem, który go powali. Zauważyć jednak trzeba fakt, że to S. Gołaszewski poszedł do Sejmiku, a Z. Jabłoński do powiatu, gdzie ma jako kontrkandydatów: K. Gołaszewskiego (z PO, ale na liście „Naszego Podlasia” do powiatu”), W. Brzoskę i innych. Lista jest taka, że Z. Jabłoński ma małe szanse dostać się nawet do powiatu, co w praktyce oznaczać może koniec jego politycznej kariery, z czego W. Brzosko bardzo się będzie cieszył. Dlatego nie bez powodu W. Brzosko wystartował do Powiatu. Za to J. Łapiński wybrał Gminę, aby nie osłabiać Z. Jabłońskiego. Widać z tego, że Z. Jabłoński dostać się do Sejmiku miał większe szanse (zwłaszcza wobec zgłoszenia aż 4 kandydatów z PiS z terenu gminy Łapy), ale został stamtąd wyrugowany.

Problemem dla Z. Jabłońskiego w poparciu Jacka Łapińskiego może być tzw. układ dwóch, którego efektem było to, że przez całą kampanię J. Łapiński nie atakował W. Brzoski. Sytuacja była już tak widoczna, że dość powszechnie zaczęto mówić o tym układzie, a nawet ochronie. Utarło się powiedzenie (nie ma co ukrywać: chętnie podnoszone przez konkurentów zarówno Brzoski jak i Łapińskiego, liczących na osłabienie obu), że  nie ma sensu głosować na J. Łapińskiego, skoro to cień W. Brzoski, dawno z nim dogadany. Ponoć w rozmowach zarówno Z. Jabłoński (pytany głównie przez swoje środowisko PO), jak i sam J. Łapiński zaprzeczali, że taki układ istnieje i tłumaczyli pewne zachowania względami taktycznymi. 

Podsumowując, można stwierdzić, że na tydzień przed wyborami Platforma Obywatelska przeżywa głębokie podziały. Wiktor Brzosko próbuje zawłaszczyć jak najwięcej PO dla siebie (m.in. przez rodzinę Gołaszewskich), z nieimponującym skutkiem. Jacek Łapiński wszędzie obnosi się (któż  by z takiego poparcia nie skorzystał), jakiego udzielił mu Zdzisław Jabłoński, były Zastępca  Burmistrza. Wielu działaczy PO – może nieco paradoksalnie, ale w związku z nieakceptowanymi koalicjami w Platformie – popiera kandydatkę na Burmistrza Urszulę Jabłońską. Ważnym elementem tego jest poparcie Izby Gospodarczej w Łapach, niegdyś raczej środowiska PO, ale które na Platformie się zawiodło, w związku z nierealizowaniem programu gospodarczego i niewspieraniem polskiej przedsiębiorczości. Poparcie kandydatury U. Jabłońskiej jest jednym z większych zaskoczeń tych wyborów i spędza sen z oczy Burmistrzowi W. Brzosce. 


CZYTAJ TAKŻE:

2014-11-09. Rodzina Gołaszewskich w wyborach „atakuje” wszystkie szczeble http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/537,rodzina-golaszewskich-w-wyborach-atakuje-wszystkie-szczeble.html

2014-10-06. Witko i Łysy. Cześć II o układzie dwóch. Naprawdę ciekawe http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/493,witko-i-lysy-czesc-ii-o-ukladzie-dwoch-naprawde-ciekawe.html

2014-09-27. „Układ dwóch” – Brzosko-Łapiński? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/482,uklad-dwoch--brzosko-lapinski.html

2014-03-27.  Co zostało z „układu trzech”? MEM http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/255,co-zostalo-z-ukladu-trzech-mem.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html

2014-04-15. Cenzura na zdjęcia ze spotkania Platformy Obywatelskiej.http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/281,cenzura-na-zdjecia-ze-spotkania-platformy-obywatelskiej.html

2014-04-10. Mizerne spotkanie (promowanie) Platformy Obywatelskiej. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/275,mizerne-spotkanie-promowanie-platformy-obywatelskiej.html

2014-07-31. Jak K. Gołaszewskiego przeniesiono bez konkursu ze ZWiK do Urzędu?http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/417,jak-k-golaszewskiego-przeniesiono-bez-konkursu-ze-zwik-do-urzedu.html

WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html