2015-02-15

Czy jednak powstanie małe lotnisko na Krywlanach w Białymstoku? PS2

Aeroklub Polski i Prezydent Białegostoku podpisali list intencyjny w sprawie lotniska Krywlany. Co to tak naprawdę oznacza? Czy to przedwyborcza propaganda? I co z lotniskiem regionalnym?
1

Po długich latach zastoju w sprawie lotniska pojawił się nowy fakt. Na początku lutego media poinformowały o podpisaniu przez Prezydenta Białegostoku T. Truskolaskiego i Aeroklubu Polskiego  (Prezesa W. Skalika i Sekretarza Generalnego B. Włostowskiego) listu intencyjnego w sprawie lotniska Krywlany. Ma to być lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji . Obie strony tym samym rozpoczynają działania proceduralne i inwestycyjne, które mają doprowadzić do powstania (zmodernizowania) lotniska na Krywlanach dla samolotów pasażerskich do 50 osób. Miasto ma wybudować pas startowy (pole wzlotów) o utwardzonej nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na lotnisku Białystok-Krywlany, w sposób zgodny z kryteriami techniczno-eksploatacyjnymi wymaganymi dla lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Z kolei Aeroklub ma uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, zezwolenia i certyfikacje konieczne do tego, aby lotnisko Krywlany zostało wpisane do rejestru lotnisk cywilnych jako lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, zgodnie z wymogami ustawy Prawo lotnicze.

Harmonogram planowanych działań: 

A. Miasto Białystok:

  • Przygotuje inwestycję pod względem formalnym (przygotowanie planu miejscowego, zabezpieczenie środków na jej zrealizowanie w budżecie Miasta Białystok).
  • Ogrodzi teren lotniska.
  • Odwodni pole wzlotów i wybuduje utwardzoną drogę startową o długości 1350 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

B. Aeroklub Polski:

  • Przystąpi do zmiany statusu lotniska z użytku wyłącznego na lotnisku użytku publicznego z drogę startową o nawierzchni naturalnej (powinno to nastąpić w ciągu 9 miesięcy od podpisania listu intencyjnego).
  • Uzyska niezbędne zezwolenia i decyzje konieczne do wpisania lotniska Krywlany jako lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w rejestrze lotnisk cywilnych – ma to nastąpić w ciągu do 9 miesięcy od momentu oddania do użytkowania drogi startowej przez Miasto.
  • Zobowiązuje się do utrzymywania i eksploatacji lotniska zgodnie z określonymi przepisami Prawa lotniczego dla tego typu lotniska, przy jednoczesnym zapewnieniu prowadzenia działalności statutowej Aeroklubu Białostockiego.

Pełnej treści porozumienia jeszcze nie znamy. Nieznane też są koszty, jakie wynikają z tego porozumienia. Nie została opublikowana obszerniejsza informacja ze strony samorządu. Z pewnością temat do publicznej debaty powróci i to ze szczegółami.  Zwróciliśmy się do Bogusława Dębskiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Podlaskiego, wcześniej, do 2010 r., w Zarządzie Województwa zajmującego się sprawą lotniska regionalnego.

 Komentarz Bogusława Dębskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego: 

„W obecnej wersji chodzi o inny rodzaj lotniska na Krywlanach niż lotnisko regionalne – lotnisko do lotów general aviation. Są to loty na niskich wysokościach bez nadzoru kontrolerów lotu. Z lotniska będą mogły korzystać „taksówki powietrzne”, a więc część biznesu oraz zostaną polepszone warunki pracy aeroklubu. Projektowane poza terenem miasta Białystok lotnisko regionalne nie naruszało statusu i możliwości wykorzystania w tym zakresie lotniska na Krywlanach. Nie byłem przeciw i nie jestem przeciw modernizacji tego typu lotniska na Krywlanach, jednak nie będzie to lotnisko o parametrach portu regionalnego. Nie będzie ono obsługiwać samolotów średniego zasięgu o liczbie pasażerów ok . 50 i więcej i wysokości przelotowej powyżej 8 tys. metrów, nie będzie możliwości wykorzystania do lotów cargo, a więc nie wpłynie ono na wzrost turystyki, mobilność naszego społeczeństwa i rozwój gospodarczy regionu, jaki dałoby lotnisko regionalne o drodze startowej powyżej 2 km i szerokości pasa 60 metrów, z systemem ILS, odpowiednio zabezpieczone, z kontrolą lotów, z terminalem pasażerskim do odprawy co najmniej dwóch samolotów i przejściem granicznym. Lokalizacja takiego lotniska powinna być tak dobrana, aby mogło ono rosnąć wraz z potrzebami. Obecna lokalizacja, tj. Krywlany, nie zapewniała, a obecnie – ze względu na wyłączenie części terenu – tym bardziej nie daje możliwości powiększenia w przyszłości projektowanego lotniska. Można podsumować, iż projekt sprowadza się do utwardzenia istniejącego pasa trawiastego i zamiany statusu z lotniska z prywatnego na lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w rejestrze lotnisk cywilnych. Tłumacząc na język bardziej zrozumiały, aeroklub będzie zobowiązany umożliwić lądowanie innych samolotów niż tylko swoje. Ograniczona certyfikacja jest certyfikacją w oparciu o uproszczone procedury i nie będzie możliwa obsługa wielu kategorii statków powietrznych i publicznych lotów pasażerskich, które wymagają innych warunków obsługi i zabezpieczeń.  [2015-02-15]

 Radny B. Dębski zastrzegł nam, że jest to, naturalnie, skrótowy komentarz. Gdyby pojawiły się komentarze w tej sprawie, opublikujemy je tutaj. Liczymy na merytoryczną polemikę.

 Warto w sprawie zadać następujące pytania:

1.      Jaka może być maksymalna skala faktycznego wykorzystania lotniska Krywlany, skoro jego paramenty są tak bardzo ograniczone?  

2.      Co z lotniskiem regionalnym, skoro lotnisko Krywlany obsługiwać będzie jedynie małe jednostki i nie będzie także ono służyć dla ruchu towarowego (cargo)?

3.      Czy obecny list intencyjny w roku wyborczym nie jest grą propagandową, aby odsuwany przez lata temat odświeżyć? Jaki jest cały harmonogram działań?  

4.      Jakie są koszty planowanych działań?

5.      Czy małe „aeroklubowe” (analogiczne do Krywlan) lotnisko będą miały także Suwałki?

Ciekawostką (jeśli nie propagandową manipulacją) jest to, że na publikowanych grafikach przyszłego lotniska Krywlany pokazuje się bardzo pokaźne obiekty z dużym samolotem, jakich tam faktycznie nie będzie. Ale, co ważniejsze, cenne byłoby opublikowanie białej księgi sprawy budowy lotniska regionalnego, w której zostałyby opisane wszystkie dotychczasowe działania (zwłaszcza z ostatnich kilkunastu lat), z podaniem ekspertyz, najważniejszych dokumentów i kosztów. Na nieistniejące lotnisko wydano już do tej pory wiele milionów złotych. Tematem zajmowało się wiele osób w różnych instytucjach. 


PS. [2015-02-16]. Wczoraj ukazał się artykuł na Portalu fakty.bialystok.pl: 2015-02-15. Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska „Zmarnowane miliony – winnych brak” (link poniżej). Mówi się tam, iż do tej pory na nieistniejące (i niezlokalizowane) lotnisko regionalne wydano ok. 4,5 mln złotych. W ramach projektu „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim na etap I (faza projektowa) w okresie marzec 2008 – 31 grudzień 2013 r. wydatkowano łącznie 4.490.779,74 zł. (Kwota 1.927.168 zł, która jest roszczeniem urzędu w stosunku do firm ARUP/EKOTON – w tej sprawie trwa obecnie postępowanie sądowe, a Urząd Marszałkowski spodziewa się zwrotu tej kwoty, ale musi wygrać proces).  Jednak i tak zostaje ok. 2,6 mln zł, wydane bez żadnego efektu. Radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Siekierko, członek Komisji Rewizyjnej w Sejmiku Województwa, stwierdził, że „Komisja Rewizyjna powinna się zająć tą kwestią. Ale najważniejszą kwestią jest, aby zarząd województwa odpowiedział w końcu na pytanie, co robimy z tym lotniskiem? Czy zostawiamy temat i rozliczamy jak te pieniądze były wydatkowane i dlaczego tyle? Oraz czy po drodze nie został popełniony jakiś błąd? Czy może jednak wybieramy jakąś konkretną lokalizację i stawiamy wszystko na ostrzu noża, aby to lotnisko jednak wybudować?”.

Pieniądze wydano w okresie, gdy Marszałkiem Województwa Podlaskiego był Jarosław Dworzański. Portal przypomina, że w 2009 r. to on składał doniesienie do ABW w sprawie niegospodarności w związku w wydaniem ok. 1,5 mln PLN na ekspertyzy dotyczące modernizacji Krywlan. A co z rozliczeniem jego kadencji? I co w ogóle z lotniskiem. „ W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem do tego, aby powstało lotnisko, jest sfinansowanie go ze środków z budżetu państwa. Powinna powstać umowa pomiędzy zarządem województwa podlaskiego a rządem – komentuje dla Portalu Fakty.Białystok.pl Jan Dobrzyński, radny Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa. Portal podkreśla, że budowa portu lotniczego w województwie podlaskim (bez względu na lokalizację) nie została wpisana do Kontraktu Terytorialnego, a w związku z tym będzie jeszcze trudniej znaleźć środki na finansowanie tej budowy.


PS 2 [2015-03-23]. W nawiązaniu do naszego artykułu Aeroklub Białostocki przesłał nam informację, którą publikujemy poniżej w załącznikach: 

Mejl Prezesa Aeroklubu Białostockiego z 21.03.2015 do Redakcji Portalu Łapy

Załącznik do mejla 


ZOBACZ TAKŻE:

2015-02-15. Fakty.Białytsok.pl, Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska „Zmarnowane miliony – winnych brak”.http://fakty.bialystok.pl/zmarnowane-miliony-winnych-brak/

2015-02-02. dziendobry.bialystok.pl  „List intencyjny w sprawie lotniska Krywlany – podpisany”. http://dziendobry.bialystok.pl/list-intencyjny-w-sprawie-lotniska-krywlany-podpisany/ Stamtąd zrzut ekranu (Źródło: bialystok.pl/ oprac. Kalina/ Foto: zrzut ekranu z Facebooka/ Miejsca w Białymstoku, o których nie miałeś pojęcia że są, bo ich nie ma).

2015-02-02. Kurier Poranny, bialystok.pl, Lotnisko Krywlany. List intencyjny podpisany (zdjęcia, wideo) http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150202/BIALYSTOK/150209951

Informacje o obecnym lotnisku Aeroklubu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Bia%C5%82ystok-Krywlany

https://plus.google.com/109808681822558399385/photos?gl=pl&hl=pl

http://www.epbk.pl/


PS [2015-02-27]. Radny powiatowy R. Czepe w dniu 15.02.2015 r. wystąpił do Prezydenta Białegostoku T. Truskolaskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, prosząc o:

1.      Kopię listu intencyjnego zawartego między Prezydentem Białegostoku a Aeroklubem Polskim w sprawie lotniska Krywlany, o którym pisała prasa.

2.      Kopię innych porozumień między Miastem Białystok a Aeroklubem Polskim w sprawie lotniska Krywlany.

3.      Kopię porozumień, pism i in. dokumentów Województwa Podlaskiego w sprawie lotniska Krywlany z okresu ostatniego roku, znajdujących się w aktach Miasta Białegostoku.

W dniu 27.02.2015 r. Prezydent T. Truskolawski przekazał żądane dokumenty. Oto one poniżej: