2015-03-29

Wiosenne nieporządki

Na gminnej stronie internetowej ukazała się informacja o sprzątaniu miasta. Kilka zdjęć pokazuje, jak posprzątano kilka miejsc. Niestety, trzeba powiedzieć prawdę, że zakres tych porządków jest niewielki.
1

Pod koniec poprzedniej kadencji nasz Portal zdecydowanie wytykał Burmistrzowi W. Brzosce, że panuje okrutny brud w Mieście i Gminie. Gdzieniegdzie posprzątano, ale raczej interwencyjnie, a więc tam, gdzie wskazaliśmy. A co z całą brudną resztą? Niestety, przez kilka miesięcy tej kadencji nic się nie zmieniło. A był na to czas, bo śniegu nie ma od miesięcy, więc warunki na to pozwalały. Czy zatem warto się chwalić tym, że w kilku miejscach posprzątano? Artykuł raczej służy wykazaniu, że dofinansowane przez Gminę (w 2015 r. na kwotę 215 tys. zł) Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” rozszerzyło działalność o grupę ogrodniczą i zieleni miejskiej i już wykonuje prace w przestrzeni miejskiej. Temat działalności CIS jest jednak całkiem odrębny. Tu chcemy się odnieść do kwestii powszechnego brudu i to właśnie teraz, po kilku miesiącach, gdy mamy już nową kadencję. Czy pod względem czystości i porządku ta kadencji będzie lepsza? A przecież Łapy muszą być czyste i uporządkowane. I nie tylko ze względu na  promocję i wizerunek na zewnątrz, ale na zwykłą przyzwoitość i kulturę.  Oczywiście, nie chodzi tylko o ulice należące do Gminy, ale także do innych zarządców. I nie tylko o tereny gminne, ale i prywatne. W informacji urzędowej przypomniano o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości co do utrzymania czystości i porządku. Urząd Miejski przypomina, że „właściciele nieruchomości zobowiązani są także m.in. do uprzątnięcia błota i innych zanieczyszczeń z chodnika wzdłuż własnej posesji. Za opieranie się przy wykonywania tych obowiązków ustawodawca przewidział nawet sankcje w postaci grzywny na postawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Nas interesuje, kiedy zaczną się konsekwentne systemowe działania, które sprawią, że można będzie powiedzieć, iż nastąpiła zdecydowana poprawa, gdy chodzi o czystość Miasta i Gminy. Dlaczego ta kadencja miałaby mieć taryfę ulgową? Dlaczego mielibyśmy tolerować brud?  


TAKŻE: 2015-03-24. Informacja na stronie gminnej. „Wiosenne porządki w Łapach” http://lapy.podlasie.pl/index.php/miasto-i-gmina/10400-wiosenne-porzadki-w-lapach

Informacja o konkursie o konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Łap na wspieranie zadania w formie Centrum Integracji Społecznej: file:///C:/Users/User1/Downloads/ogloszenie_konkurs.pdf


 CZYTAJ TAKŻE:

2015-02-24. Wrony zajęły plac „Solidarności”i nawet wszędzie go oznakowały. PS2. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/595,wrony-zajely-plac-solidarnosci--i-nawet-wszedzie-go-oznakowaly-ps2.html

2014-07-08. Łapy czyli Wronowo? http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/386,lapy--czyli-wronowo.html

2014-07-04. Miasto okropnie zarasta http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/382,miasto-okropnie-zarasta-.html

2014-06-17. Dzikie wysypisko odpadów k. Daniłowa Małego - nasza kolejna interwencja. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/361,dzikie-wysypisko-odpadow-k-danilowa-malego---nasza-kolejna-interwencja-.html

2014-04-02. Dzikie wysypisko za Matyskami widać z kosmosu. FOTO Z SATELITY. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/261,dzikie-wysypisko-za-matyskami-widac-z-kosmosu-foto-z-satelity.html

MINI BLOG REDAKTORA NACZELNEGO http://portal.lapy.pl/strona/169,blog-redaktora-naczelnego.html Tam: 2014-04-02. Powszechny brud

2014-03-26. Wyrzucony klozet – czyli odpady i śmieci przy drodze z Ossego. FOTO. http://portal.lapy.pl/aktualnosci/254,-wyrzucony-klozet--czyli-odpady-i-smieci-przy-drodze-z-ossego-foto.html

2014-03-23. Tajne rudery. GALERIA. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/251,tajne-rudery-galeria.html

2014-03-04. Zima perfidnie zdradziła – śnieg bezczelnie nie zasłoniła już brudu. http://portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/234,zima-perfidnie-zdradzila--snieg-bezczelnie-nie-zaslonila-juz-brudu.html