2015-07-21

Poseł Raczkowski antykatolicki katolik

Ustawa o in vitro jest dla katolików nie do zaakceptowania. Stąd PiS był przeciw, ale w PO była dyscyplina partyjna i niemało katolików głosowało za. M.in. poseł D. Raczkowski, który przed wyborami chętnie demonstrował swoją katolickość. Godnie zachował się senator T. Arłukowicz z PO, głosując przeciw.
1

Katolicy powinni się angażować politycznie. Mają do tego nie tylko prawo, ale i obowiązek. Mają także pełne prawo robić kampanię wśród katolików, zwłaszcza w katolickich wspólnotach parafialnych, bo są to ich wspólnoty, katolików, a nie bolszewików. Ale jest jeden warunek: faktycznie muszą być katolikami. Wyznawać wiarę i posiadać poglądy katolickie. Nie mogą to być osoby, które katolicyzm demonstrują przed wyborami, a po wyborach zdradzają katolickie ideały, katolicką moralność, nauczanie Kościoła katolickiego.

Poseł Damian Raczkowski w niektórych środowiskach katolickich miał opinię „człowieka prawicy w PO”, wyznającego tradycyjne katolickie wartości itd. (przeciwstawiany lewakom z PO). Stąd gościł w niejednej parafii, także w Łapach (czasem przy różnych okazjach odczytywano jego nazwisko z ambony). Nic zdrożnego: to nasze parafie, nasi posłowie, etc. Ale trzeba postępować po katolicku. Jeśli poseł głosuje za ustawą o sztucznym zapłodnieniu in vitro, ustawą zamówioną przez prywatne zakłady, w jaskrawy sposób gwałci moralność katolicką i działa w myśl poglądów antykatolickich.  

Przyjęcie tej ustawy dla katolika jest niedopuszczalne w sumieniu, jest grzechem ciężkim. Dlaczego więc poseł D. Raczkowski zignorował głos Kościoła, genetyków, lekarzy, ale także opinie Sądu Najwyższego? Dlaczego zgodził się na czysto weterynaryjne postępowanie z niepłodnością przez „anonimowe dawstwo”? Dlaczego uznał za dopuszczalne brutalnie wyrwanie dziecka z naturalnego kontekstu małżeństwa i rodziny na rzecz dowolnych eksperymentów, pseudomedycznych działań, patologicznych zachowań, w tym homoseksualnych związków? Dlaczego godził się na uznanie, że ludzki zarodek sprowadza się do grupy komórek lub tkanek, bez osobowej podmiotowości, bez prawa do poznania swojego biologicznego pochodzenia. Dlaczego się sięga po niegodziwe metody, gdy istnieje wiele możliwości  naprotechnologicznego leczenia niepłodności.

Po głosowaniu za ustawą o in vitro Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, stwierdził, że wspierający in vitro posłowie nie mają chrześcijańskiej tożsamości, że udają katolików. Nie jest wytłumaczeniem dyscyplina partyjna: jawna lub nieoficjalna. Czy ze strachu  przed niedostaniem się na partyjną listę wyborczą warto łamać swoje sumienie? Parlamentarzyści, którzy zagłosowali przeciw projektowi niegodziwej ustawy, pokazali, że sumienie jest ważniejsze od partyjnych wytycznych.

(Roman Czepe)

CZYTAJ TAKŻE:
Abp Gądecki: Wspierający in vitro posłowie udają katolików 
https://www.fronda.pl/a/abp-gadecki-wspierajacy-in-vitro-poslowie-udaja-katolikow,53439.html   

Terlikowska: Ustawa o in vitro, czyli złe prawo napisane pod dyktando klinik http://www.fronda.pl/a/terlikowska-ustawa-o-in-vitro-czyli-zle-prawo-napisane-pod-dyktando-klinik,48446.html

Strona o in vitro http://stronaoinvitro.pl/

Prof. Zoll: Ustawa o in vitro nie chroni dziecka http://www.fronda.pl/a/prof-zoll-ustawa-o-in-vitro-nie-chroni-dziecka,53876.html

Komunikat biskupów na podpisanie ustawy in vitro przez Komorowskiego: Wyrażamy najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból http://www.fronda.pl/a/komunikat-kep-wyrazamy-najglebsze-rozczarowanie-i-gleboki-bol,54416.html

Szef podlaskiej Platformy na Galapagos. Za pieniądze podatnika? http://miasta.gazeta.pl/miasto/1,96987,13731279,Szef_podlaskiej_Platformy_na_Galapagos__Za_pieniadze.html  

Poniżej lista ukazująca, jak głosowali posłowie nad ustawą o in vitro (rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności)